AdvokatWatch

Antidopingkrisen har vakt oppsikt i norsk idrett – nå kobles juridiske krefter på

Behovet for og konsekvensene av å lovregulere mindreåriges selvstendige samtykkekompetanse til dopingtesting i idrett skal utredes nærmere.

Dette er et urinprøveglass. | Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I august kunne NRK avsløre at Norges idrettsforbund frykter at antidopingtrøbbel kan føre til at forbundet fra nyttår får nei til å arrangere internasjonale idrettskonkurranser på norsk jord.

De siste to årene har ingen norske idrettsutøvere under myndighetsalder blitt dopingtestet uanmeldt, som følge av en lovtolkning som gjør at utøvere mellom 15 og 18 år ikke kan testes uten foreldrenes samtykke. Antidoping Norge oppfyller derfor ikke sine forpliktelser i henhold til den internasjonale antidopingkoden.

Norges idrettsforbund og Antidoping Norge ønsker en forskrift eller en lovendring som gjør at ungdom mellom 15 og 18 år selv kan gi samtykke til testing. Nå skal spørsmålet utredes på oppdrag fra kultur- og likestillingsdepartementet, viser en kunngjøring.

En potensiell lovregulering av mindreåriges samtykkekompetanse skal i den juridiske utredningen drøftes «med utgangspunkt i grunnleggende barnerettslige prinsipper og hensyn, herunder hensynet til barnets beste og barnets rett til å bli hørt,» heter det.

«Utredningen bør ta utgangspunkt i aktuelle bestemmelser i vergemålsloven, barneloven og annen relevant lovgivning, herunder personvernregelverket, som regulerer eller har betydning for mindreåriges samtykkekompetanse på andre fagområder,» skriver kultur- og likestillingsdepartementet om oppdraget.

Formålet er å få «et godt beslutningsgrunnlag for den videre behandlingen av spørsmålet». Utredningen skal resultere i en rapport som skal leveres til departementet i slutten av november.

Det er ikke angitt noen kostnadsramme for oppdraget.

Idrettsadvokat: – Det er et ganske lite og gjennomsiktig miljø

– Idretten har gitt meg mange gode øyeblikk. Jeg håper jeg kan gi noe tilbake gjennom bidrag til tvisteløsningen i voldgiftsretten

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch