Lund & Co bistår departement

Advokatfirmaet skal evaluere de midlertidige lovendringene som er innført som følge av strømmen av flyktninger fra krigen i Ukrainia.
I SPISSEN FOR ARBEIDET: Lund & Co-partnerne Silje Aga Rogan (t.v.) og Hilde K. Ellingsen. | Foto: Lund & Co
I SPISSEN FOR ARBEIDET: Lund & Co-partnerne Silje Aga Rogan (t.v.) og Hilde K. Ellingsen. | Foto: Lund & Co

Lund & Co er tildelt oppdraget sammen med Proba samfunnsanalyse.

Oppdraget har en samlet økonomisk ramme på tre millioner kroner (ekskl. mva.), med en opsjon med en ramme på inntil 200.000 kroner (ekskl. mva.)

Det var våren 2022 at Stortinget vedtok en midlertidig lov som følge av krigen i Ukraina. Loven regulerer en rekke sektorer, som skolevesenet og helsevesenet, og skulle gjøre det offentlige tjenesteapparatet i stand til å håndtere et stort antall flyktninger fra krigen i Ukraina på kort tid.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal nå få en en evaluering av om de midlertidige lovendringene er treffsikre, hensiktsmessige og anvendbare, hvor det sentrale er hvordan og i hvilken grad de midlertidige reglene har betydning for, og innvirkning på, kommunene og fylkeskommunenes håndtering av store ankomster av fordrevne fra Ukraina på kort tid. 

Formålet med anskaffelsen er også å evaluere om effekten av de midlertidige bestemmelsene i integreringsloven tilsier at det bør gjøres endringer i det ordinære integreringsregelverket, opplyser departementet.

Evalueringen skal også kunne brukes til å forbedre hørings- og lovarbeid i en situasjon med en ny ekstraordinær situasjon eller krise, heter det.

Advokatene Silje Aga Rogan og Hilde K. Ellingsen, som begge er partnere i Lund & Co, skal lede arbeidet med oppdraget, opplyser advokatfirmaet.

Sluttrapporten skal leveres 14. juni 2024.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også