AdvokatWatch

Høyesterett skal behandle sak om advokatansvar: BDO Advokater må møte i retten på nytt

Borgarting lagmannsrett konkluderte i oktober i fjor med at BDO Advokater ikke handlet ansvarsbetingende uaktsomt i en sak mot Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen NUF (SEB). Nå fortsetter tvisten i Høyesterett.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var i april 2019, at SEB tok ut søksmål mot BDO Advokater i kjølvannet av at advokatfirmaet i 2016 hadde utført et oppdrag for Europa Infrastruktur (EI), som er et datterselskap av SEB (se nærmere bakgrunn om saken i faktaboks). SEB krevde 2,4 millioner kroner i erstatning.

Dom i Oslo tingrett ble avsagt i februar i 2020. Tingretten fant ut at det forelå ansvarsgrunnlag, men erstatningen ble satt ned med 50 prosent under henvisning til skadelidtes medvirkning.

BDO Advokater anket saken til Borgarting lagmannsrett, og ankeforhandlingen ble holdt 14. og 15. september fjor.

AdvokatWatch omtalte dommen fra lagmannsretten i oktober, der BDO Advokater ble frikjent i saken mot SEB. Et forbehold i et notat fra BDO Advokater, ble avgjørende for frikjennelsen.

SEB bestemte seg deretter for å anke saken. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at anke over lagmannsrettens dom skal behandles i landets øverste domstol, går det fram av en melding onsdag ettermiddag.

SEB representeres av Schjødt-partner Erlend W. Holstrøm, mens partner Jørgen Svartebekk i Advokatfirmaet Riisa & Co representerer BDO Advokater.

BDO Advokater frikjent i lagmannsretten

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch