AdvokatWatch

Flere dommerutnevnelser i statsråd

Fire nye utnevnelser ved Borgarting lagmannsrett og to ved Eidsivating lagmannsrett.

Eidsivating lagmannsrett holder til i Hamar tinghus. | Foto: Heiko Junge / NTB

Lagdommer Eyvin Sivertsen er utnevnt til lagmann ved Borgarting lagmannsrett, mens konstituert lagdommer Øistein Aamodt, advokat Marius Stub og lagdommer Bjørn Eirik Hansen alle er utnevnt til lagdommere, går det fram av en pressemelding.

Statsadvokat Anders Blix Gundersen og konstituert lagdommer Liv Shelby er utnevnt til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett.

Det er Domstoladministrasjonen som bestemmer når de tiltrer.

Også ved flere tingretter er det utnevnt nye dommere.

Konstituert tingrettsdommer Helge Haugland og konstituert statsadvokat Silje Regine Alsaker Solheim er utnevnt til tingrettsdommere ved Hordaland tingrett, mens konstituert tingrettsdommer Marie Nyhus er utnevnt til tingrettsdommer ved Østre Innlandet tingrett, går det fram av fredagens statsråd.

Seniorskattejurist Gisle Danielssen, som har en fortid som partner i BDO Advokater, direktør og advokat i Deloitte og senioradvokat i Vierdal, er utnevnt til tingrettsdommer ved Sør-Rogaland tingrett.

Innstilt på topp til embete som tingrettsdommer

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch