Øyeblikkelig ansettelsesstopp i domstolene og Domstoladministrasjonen

Kommer i kjølvannet av regjeringens budsjettforslag.
Fra onsdagens ekstraordinære styremøte i DA. | Foto: Domstoladministrasjonen
Fra onsdagens ekstraordinære styremøte i DA. | Foto: Domstoladministrasjonen

«Styret i Domstoladministrasjonen besluttet den 12. oktober ansettelsesstopp i domstolene og Domstoladministrasjonen med øyeblikkelig virkning», heter det i en pressemelding fra DA fredag.

Vedtaket er en konsekvens av regjeringens budsjettforslag for 2023, opplyser DA.

I pressemeldingen vises det til at budsjettforslaget fra regjeringen innebærer et tilpasningsbehov i 2023 i størrelsesorden 120 millioner kroner.

«Underdekningen i budsjettet består av budsjettkutt og uunngåelige kostnadsøkninger. Dersom den tredje statsmakt ikke tilføres ytterligere midler i løpet av Stortingsbehandlingen, vil underdekningen i budsjettet måtte dekkes inn gjennom innsparinger som vil ha negative konsekvenser både for driften og utviklingen av domstolene fremover», skriver DA.

Ifølge direktør Sven Marius Urke vil underdekningen ikke kunne håndteres uten å redusere antall stillinger i Domstoladministrasjonen og domstolene.

Bemanningen på rettssteder med færre enn fire dømmende årsverk vil ikke bli direkte berørt av den midlertidige ansettelsesstoppen.

«På kort sikt vil det i tillegg bli nødvendig å redusere utgiftene til kompetansetiltak, IT-utstyr til dommere/ansatte og utstyr til rettsaler og møterom i domstolene. Det er også sannsynlig at den digitale utviklingstakten i domstolene må reduseres», advarer DA.

– Administrasjonen vil, etter at det endelige budsjettet er vedtatt av Stortinget, legge frem et detaljert forslag til styret om hvordan situasjonen kan håndteres. Forslaget fra administrasjonen vil bli utarbeidet gjennom en grundig dialog med lederne i domstolene og organisasjonene som representerer dommerne og ansatte, sier Urke i pressemeldingen.

– Konsekvensen av regjeringens forslag til budsjett for domstolene vil merkes for domstolenes brukere. Med færre dommere vil saksbehandlingstiden gå opp. Manglende nødvendig utstyr i rettsalene er allerede noe vi mottar mange henvendelser om, både fra brukerne våre og dommerne. Denne situasjonen vil bli ytterligere forverret i 2023, legger han til.

Styret har også bestemt at en rekke byggeprosjekter, hvor avtalene ikke er ferdigforhandlet, skal stilles i bero.

– Vi har foreslått en større innsats på svært mange av de mindre rettsstedene, men denne satsingen har regjeringen ikke fulgt opp i budsjettforslaget. Det betyr at vi ikke kan gå videre med prosjektene, sier Urke.

Foreløpig varer tiltakene frem til neste styremøte 14. november.

Mener regjeringens budsjettforslag vil svekke domstolenes uavhengighet 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også