– Saken har medført at det rettes oppmerksomhet mot Skoghøys rolle som høyesterettsdommer

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie uttaler seg om Skoghøy-saken.
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet rundt høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy etter at han gikk ut i flere medier, og hevdet at han i oktober ble forsøkt forgiftet av en person med et bedøvende middel.

iTromsø, som omtalte saken først, skrev ikke hvem Skoghøy hevdet denne personen var. Rett24 trykket imidlertid en påstand fra Skoghøy om at det var hans kone som hadde forgiftet han. Det samme gjorde Aftenposten. Konen selv har i etterkant benektet overfor Nordlys og VG at hun har forgiftet Skoghøy.

Rett24 har senere, etter først å ha forsvart publiseringen i både Journalisten og VG, beklaget at artikkelen ble publisert i sin opprinnelige form. Det har også Aftenposten.

Fredag ettermiddag uttaler også høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie seg om saken på nettsidene til landets øverste domstol.

– For Norges Høyesterett er dette en krevende sak, også fordi vi som arbeidsgiver er bundet av taushetsplikten. Saken gjelder i utgangspunktet en dommers privatliv, og den har medført store menneskelige omkostninger for de involverte. Den har samtidig medført at det rettes oppmerksomhet mot Skoghøys rolle som høyesterettsdommer, sier Øie.

Ifølge Øie har ikke Skoghøy etter første del av september deltatt i dømmende virksomhet.

– De siste sakene han behandlet før han gikk ut i permisjon, var i Høyesteretts ankeutvalg. Den siste saken han var med på der, ble avgjort 9. september. En uriktig formulering i avgjørelsen ble rettet 12. september. To hevingskjennelser er avsagt av ham i ettertid, men dette er rene formalavgjørelser hvor resultatet følger uttrykkelig av loven, jf. straffeprosessloven § 434 syvende ledd siste punktum, sier Øie.

Hun forteller videre at Høyesterett har fått mange spørsmål de siste dagene om Skoghøy kan være høyesterettsdommer videre.

– På helt generelt grunnlag er det viktig å minne om at dommere er selvstendige og uavhengige i sin dømmende virksomhet, ikke bare fra de andre statsmaktene, men også fra sine kolleger og ledelsen i domstolen de tilhører. Dette er et viktig prinsipp, ikke minst for høyesterettsdommere. En dommer kan bare fratas sitt embete eller tas ut av dømmende virksomhet ved suspensjon av Kongen i statsråd eller avskjed ved dom.

Mandag fortalte politiinspektør Per Thomas Omholt til VG at saken var gått over i en etterforskningsfase.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også