Høyesterett: Tidligere advokat dømt for urettmessig bruk av advokattittelen

Landets øverste domstol mener urettmessig bruk av advokattittelen rammes av straffeloven.
DØMT: Den tidligere advokaten er dømt i Høyesterett. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB
DØMT: Den tidligere advokaten er dømt i Høyesterett. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB

I januar i år ble en tidligere advokat, som er i 70-årene, dømt i Borgarting lagmannsrett for forsøk på bedrageri. Mannen ble også dømt for misbruk av advokattittel. Han skal ha gitt juridisk bistand til en evenn i forbindelse med et boligsalg, og ga uttrykk for at han var advokat da han krevde dekning av salæret under vennens rettshjelpsforsikring.

Straffen ble 30 dagers betinget fengsel. Han fikk også bot på 15.000 kroner.

Eks-advokaten, som mistet advokatbevillingen i 2011, har hel tiden har nektet straffeskyld. Han anket Borgarting lagmannsretts dom. Anken gjaldt lovanvendelsen under begge forhold som han ble dømt for i lagmannsretten

I sommer besluttet Høyesteretts ankeutvalg at deler av anken skulle fremmes, og Høyesterett skulle ta stilling til om bruk av tittel som advokat rammes av forbudet mot uhjemlet bruk av «offentlig» tittel.

Nå har Høyesterett konkludert. Den tidligere advokaten dømmes for urettmessig bruk av advokattittelen, skriver domstolen på sine nettsider.

Domstolen viser til at mannen i lagmannsretten ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 165 bokstav c, som retter seg mot den som rettstridig bruker «norsk eller utenlandsk offentlig tittel».

«Høyesterett har gjort en ny vurdering av hvorvidt den tidligere advokaten kunne dømmes etter dette straffebudet. Høyesterett konkluderer, ut fra sammenhengen i loven og i lys av forarbeidene, med at det som er vernet etter straffeloven § 165, er særlige titler som benyttes for personer som har offentlig myndighet eller offentlig posisjon i kraft av stilling eller verv. Advokattittelen er gitt ved offentlig autorisasjon, men gjelder ikke offentlig myndighet. Den tidligere advokaten kunne derfor ikke domfelles etter straffeloven § 165 bokstav c», skriver Høyesterett.

«Høyesterett kom imidlertid til at tiltalte skulle domfelles for overtredelse av straffeloven § 167, som blant annet retter seg mot den som uriktig utgir seg for å ha nødvendig offentlig tillatelse eller autorisasjon», står det videre.

Asvlutningsvis opplyses det om at Høyesterett fastholder straffen fra lagmannsretten.

AdvokatWatch har bedt om en kommentar til dommen fra mannens forsvarer, Elden-partner Bernt Heiberg.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også