AdvokatWatch

Undersøkelse: Jusstudentene blant dem som føler seg best forberedt på arbeidslivet

54 prosent mener studiet i «høy grad» forbereder dem på arbeidslivet.

En student leser ved Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo. Illustrasjonsfoto. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det kommer frem i en artikkel Statistisk sentralbyrå (SSB) har skrevet om Den europeiske studentundersøkelsen, som kartlegger studenters studiesituasjon, boforhold og økonomiske situasjon.

Det norske utvalget bestod av 24.000 studenter. Av disse var det 46,5 prosent, omtrent 11.150, som svarte på undersøkelsen.

I overkant av halvparten, 54 prosent, av studentene som studerer bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag, har svart at studieprogrammet i «høy grad» forbereder dem på arbeidslivet.

23,5 prosent har svart at studieprogrammet deres i «noen grad» forbereder dem på arbeidslivet, mens 14,9 mener det i «lav grad» forbereder dem på arbeidslivet. De resterende synes det er «vanskelig å vurdere» om det forbereder dem på arbeidslivet.

Det er pedagogikk- og lærerutdanningen som kommer best ut av denne undersøkelsen. Der svarer 59,5 prosent av studentene at studieprogrammet i «høy grad» forbereder dem på arbeidslivet.

Dette er den syvende runden av undersøkelsen. Den gjennomføres i perioden 2019-2021 med 26 deltakende land fra hele Europa.

Datainnsamlingen i Norge ble gjennomført via web våren 2019.

– Firmaene bør sørge for at nyutdannede blir presentert for en arbeidsplass hvor man jobber sammen og unner hverandre godt 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch