AdvokatWatch

Schjødt-partner i regjeringsoppnevnt utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). En av deltakerne i utvalget er partner i Schjødt, advokat Vidar Strømme.

Schjødt-partner Vidar Strømme. | Foto: NIM

Det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Dette gjør vi for å sikre befolkingens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland om bakgrunnen for utvalget.

Ifølge pressemeldingen har det fra ulike hold blitt stilt spørsmål om NNPFs virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i politiet.

– Norsk politi nyter høy tillit i befolkningen, og det må aldri være tvil om hva politiuniformen representerer. Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette, fortsetter Mæland.

Riksadvokaten har ifølge pressemeldingen gitt statsadvokatene frist til 1. oktober for å rapportere funn, og har varslet at behovet for ytterligere tiltak vil bli vurdert etter det.

Schjødt-partner Vidar Strømme er deltaker i utvalget, som ledes av professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Volda.

Strømme, som har vært i Schjødt siden 1993, blir for øvrig fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) fra 1. oktober. Det opplyste NIM på sine nettsider i juni.

De andre deltakerne i utvalget er: professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø, avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen og professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo.

Senterpartiet-profil: – Saken om å gjenopprette selvstendige tingretter blir ikke hard

Advokat fra Sørlandsadvokatene fikk plass på Stortinget 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch