Mæland ilegges seks måneders karantene

Karantenenemda har truffet vedtak om at tidligere justisminister Monica Mæland (H) ilegges seks måneder karantene i forbindelse med overgangen til stillingen som partner i Schjødt. Mæland er også ilagt 12 måneders saksforbud.
Tidligere justisminister Monica Mæland. | Foto: Ali Zare / NTB
Tidligere justisminister Monica Mæland. | Foto: Ali Zare / NTB

Det opplyser Karantenenemda i et vedtak.

Karantenetiden regnes fra fratreden som statsråd 14. oktober til og med 14. april neste år.

Det var for litt under en måned siden, at det ble kjent at Monica Mæland blir partner i Schjødt.

Mæland ilegges også saksforbud i tolv måneder, regnet fra utløpet av karantenetiden, det vil si fram til 14. april 2023.

Ifølge Karantenenemda innebærer saksforbudet et forbud mot at Mæland arbeider eller involverer seg i saker, som omfatter investeringsprosjekter og anskaffelser der Justisdepartementet, underliggende virksomheter eller Domstolsadministrasjonen er part eller på annen måte involvert.

«Gjennom ditt embete som justisminister har du fått kjennskap til og innsikt i en rekke saker. Som partner i Advokatfirmaet Schjødt AS er det ikke kjent hvem som kan bli dine fremtidige klienter. Du kan få klienter som vil kunne ha nytte av kunnskapen du har fra departementet. Gjennom dette vil også Advokatfirmaet Schjødt AS kunne få en fordel av overgangen», skriver Karantenenemda til Mæland.

Karantenenemda viser til at i overgangen som statsråd til forretningsmessig og strategisk rådgiving til ikke-navngitte klienter, kan tilliten til forvaltningen og det politiske systemet bli svekket.

«Det er ikke ønskelig at det kan bli reist spørsmål ved om en tidligere politiker vil kunne benytte informasjon og kunnskap i sin nye stilling. Et tidsmessig skille som en karantenetid representerer bidrar til å opprettholde tilliten til forvaltningen og det politiske system», understreker nemda.

Ifølge Karantenenemda innebærer saksforbudet et forbud mot at Mæland arbeider eller involverer seg i saker, som omfatter investeringsprosjekter og anskaffelser der Justisdepartementet, underliggende virksomheter eller Domstolsadministrasjonen er part eller på annen måte involvert.

Karantenenemda begrunner hvorfor det foreligger et særlig tilfelle, som gir grunnlag for å ilegge saksforbud:

«Du har gjennom embetet som statsråd hatt ansvar for og har kjennskap til enkelte større investeringsprosjekter og anskaffelser innenfor justis- og beredskapsområdet, som ikke vil bli kjent før om lang tid og som gjelder betydelige økonomiske verdier.»

Mæland kan ikke ta kontakt med Schjødt i karanteneperioden.

«Den eneste kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer nokså nært tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen», skriver nemda.

I karanteneperioden vil Mæland motta 700.000 kroner i godtgjørelse fra staten, ifølge NTB.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også