AdvokatWatch

Regjeringen foreslår å forlenge adgangen til fjernmøter frem til 1. juli 2022

Det opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen foreslår å forlenge flere midlertidige prosessregler til 1. juli 2022. | Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Smittesituasjonen har endret seg den siste tiden. Regjeringen foreslår å forlenge adgangen til fjernmøter og enkelte andre midlertidige prosessregler til 1. juli 2022, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en uttalelse til AdvokatWatch.

– Vi vil legge frem saken for Stortinget denne uken, og tar sikte på at forslaget kan behandles før jul. I lys av dagens situasjon mener jeg det er riktig å videreføre deler av loven, selv om vi må begrense bruken av unntaksregler, fortsetter justis- og beredskapsministeren.

Det er den midlertidige koronaloven som hjemler bruk av fjernmøter i straffesaker. Den opphører automatisk 1. desember. Solberg-regjeringen sendte et forslag om å forlenge den på høring i september, uten at dette er fulgt opp av Støre-regjeringen.

Enger Mehl sier at hun har registrert at Høyre har vært «svært kritiske» til at den midlertidige loven ikke er blitt forlenget.

– Jeg vil påpeke at da Høyre-regjeringen avsluttet høringen 1. oktober var koronasituasjonen en annen, og det ble vurdert at forlengelse av loven ikke var et tilstrekkelig nødvendig og forholdsmessig tiltak. Fokuset var på gjenåpning av samfunnet.

– Jeg har gjort løpende vurderinger av koronasituasjonen, og begynte forberedelsene til forlengelse straks det var grunnlag for dette. Jeg er glad for at et lovforslag nå kan sendes til Stortinget og skape forutsigbarhet for domstolene gjennom vinteren, sier hun.

Dermed ligger det an til å bli en kort periode uten midlertidige koronaregler fra dagens lov opphører onsdag 1. desember, men overgangsregelen i dagens lov innebærer at domstolene fortsatt kan benytte fjernmøter i saker der det er besluttet før 1. desember.

I tillegg viser justis- og beredskapsministeren til at det er adgang til å gjennomføre fjernmøter i sivile saker når partene samtykker.

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch