Thommessen vil beholde dagens domstolstruktur

Advokatfirmaet Thommessen har levert høringsinnspill til Justisdepartementets forslag om endringer i domstolstruktur.
Utenfor Thommessens lokaler i Oslo. | Foto: Stian Olsen
Utenfor Thommessens lokaler i Oslo. | Foto: Stian Olsen

Tirsdag gikk fristen ut for høringen på forslaget om endringer i domstolstrukturen. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at strukturen for domstolene fra før reformen i 2021 i utgangspunktet gjeninnføres.

Så langt er det registrert nærmere 370 høringssvar, ifølge regjeringen.no. Advokatforeningen kom nylig med sitt høringssvar, og foreningen er imot en reversering av domstolreformen.

Flere andre advokater har også levert høringssvar, inkludert Thommessen.

I sitt høringssvar viser Thommessen innledningsvis til at de har ett av landets største tvistemiljøer, med betydelig erfaring med å løse tvister både i og utenfor rettsapparatet.

«På bakgrunn av den omfattende erfaringen Thommessen har med å representere klienter blant annet i kommersielle saker for domstolene, og fordi vi mener at det er viktig at også hensynet til de store kommersielle tvistene blir ivaretatt når reversering av domstolreformen skal vurderes, ønsker Thommessen å inngi dette høringssvaret», skriver advokatfirmaet.

Thommessen tar først for seg det som handler om kommersielle tvister i domstolene. Advokatfirmaet mener domstolene i for liten grad har vært i stand til å møte kravene som stilles i kommersielle tvister, og advokatfirmaet tror dette forklarer hvorfor det har vært en klar nedgang i antall kommersielle saker som føres for domstolene.

«Det er ingen grunn til å tro at nedgangen skyldes færre tvister i samfunnet. Det er derimot sannsynlig at partene heller velger voldgift eller andre utenrettslige tvisteløsningsmekanismer for å løse tvistene. Dette er en bekymringsfull utvikling og et demokratisk problem som regjeringen og domstolene må ta på alvor. Enhver rettsstat bør tilstrebe at de offentlige domstolene er det foretrukne tvisteløsningsorganet», skriver Thommessen og legger til:

«Thommessen mener det er avgjørende å opprettholde dagens domstolstruktur for å være i stand til å gjøre norske alminnelige domstoler til det foretrukne tvisteløsningsorganet for kommersielle tvister.»

Thommessen går deretter over til å argumentere for hvorfor domstolreformen bør beholdes.

«Domstolreformen har bidratt positivt til å gjøre domstolene attraktive og opprettholde en høy grad av tillit til domstolene ved å etablere større fagmiljøer, legge til rette for bedre erfarings- og kompetansedeling mellom rettssteder og dommere, og legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av domstolens ressurser», mener Thommessen.

«Thommessen er altså ikke enig i regjeringens synspunkt om at nærhet til domstolene er den viktigste faktoren for å opprettholde tillit til domstolene», tilføyer advokatfirmaet.

Høringssvaret i sin helhet kan du lese her.

Departementet skal nå gå gjennom alle høringsinnspillene.

«Departementet vil på bakgrunn av høringssvarene gjøre en konkret, helhetlig vurdering av om det foreligger reell lokal forankring om å beholde dagens struktur i hver enkelt rettskrets», heter det i høringsnotatet.

Jussprofessorer i høringssvar: – Lokale rettssteder kan beskyttes på andre måter

Tidligere advokat og DA-direktør ber Mehl droppe reversering av domstolsreformen 

Advokater i heftig diskusjon: – Det er sjelden man ser på trykk en så primitiv argumentasjon 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også