Advokatfirmaenes dom over forslaget om lakseskatt: Grunnlovsstridig og ikke utredet godt nok

Thommessen mener innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk vil være i strid med Grunnloven, mens Schjødt og Wikborg Rein mener forslaget ikke er utredet i samsvar med Utredningsinstruksen.
HAR SKREVET HØRINGSSVAR: Thommessen-partner Mons Alfred Paulsen (t.v.), Schjødt-partner Tore Fjørtoft og Wikborg Rein-partner Grunde Bruland. | Foto: Thommessen / Schjødt / Stian Olsen, AdvokatWatch
HAR SKREVET HØRINGSSVAR: Thommessen-partner Mons Alfred Paulsen (t.v.), Schjødt-partner Tore Fjørtoft og Wikborg Rein-partner Grunde Bruland. | Foto: Thommessen / Schjødt / Stian Olsen, AdvokatWatch

Da høringsfristen gikk ut ved midnatt, hadde Finansdepartementet mottatt over 400 høringssvar, viser en oversikt fra departementet.

Fem advokatfirmaer, inkludert Norges tre største, er blant dem som har kommet med innspill til forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra og med 1. januar i år. Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret, og ble sendt på høring i september.

Det er Thommessen som går lengst av advokatfirmaene.

«Thommessen mener at innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk etter Forslaget, vedtatt i 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2023, vil krenke Grunnloven § 97, samt være problematisk i forhold til Grunnloven § 105 og EMK P1-1», skriver advokatfirmaet i sitt svar.

Høringssvaret er ført i pennen av Thommessens managing partner, Sverre Tyrhaug, og partnerne Trond Hatland og Mons Alfred Paulsen.

Advokatfirmaet er av den oppfatning at forslaget i dets nåværende form «vil kunne resultere i ressurs- og tidkrevende rettslige prosesser».

– Ikke utredet i samsvar med Utredningsinstruksen

Schjødt og Wikborg Rein mener konsekvensene av forslaget om en grunnrenteskatt ikke er utredet i samsvar med utredningsinstruksen, viser deres høringssvar. Instruksen stiller krav til utredning av de økonomiske og administrative konsekvensene av statlige tiltak.

«Ettersom det er tale om et forslag som har mange og vidtrekkende konsekvenser for både private og det offentlige, setter vi spørsmålstegn ved om det vil være mulig å gjennomføre en forsvarlig konsekvensutredning tidsnok til at en lovproposisjon skal kunne fremmes våren 2023», skriver Schjødt-partnerne Tore Fjørtoft og Hugo P. Matre fra firmaets fiskeri- og havbruksgruppe, og skattegruppe.

Wikborg Rein-partner Grunde Bruland og senioradvokat Martin H. Bryde skriver i firmaets høringssvar at prosessen med innføring av grunnrenteskatt synes å være i strid med Utredningsinstruksen:

«Særlig sett i lys av den prosessen som er valgt (hvor grunnrenteskatten skal gjelde fra 1. januar 2023, men hvor reglene ikke fastsettes før rundt midten av 2023) har Finansdepartementet og regjeringen ikke utredet forslaget tilstrekkelig før de påførte næringslivet og kystsamfunn betydelige negative konsekvenser.» 

– De faktiske salgsprisene må legges til grunn

Nord Advokatfirma i Mo i Rana på Helgeland, som oppgir at de representerer små, mellomstore og store havbruksselskaper langs hele kysten, mener at forslaget om grunnrenteskatt «ikke er forsvarlig utredet, og at det er nødvendig med nye faglige vurderinger – som både er dypere og videre enn det departementet har fremlagt». 

«For å unngå uopprettelig skade bør disse nye og dypere vurderingene gjøres før en grunnrenteskatt på deler av havbruksnæringen vedtas og trer i kraft», skriver firmaet.

BDO Advokater skriver i sitt høringssvar at det er «svært viktig at det er de faktiske salgsprisene som må bli lagt til grunn ved fastsettelse av grunnrenteinntekten», og forutsetter derfor at departementet vil komme med regler som gjør at faktisk salgspris blir lagt til grunn.

Statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet sier til NTB at departementet er fornøyd med at det har kommet mange innspill.

– Alle vil bli vurdert grundig av regjeringen før det legges fram et endelig lovforslag for Stortinget, sier statssekretær Vangen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også