Justisministeren har gitt svar til Ingvild Wetrhus Thorsvik om advokataksjonen: – Det er svært uheldig

Emilie Enger Mehl forteller at hun er i tett dialog med berørte aktører i justissektoren.
SVAR: Emilie Enger Mehl har gitt svar til Ingvild Wetrhus Thorsvik. | Foto: Heiko Junge / NTB
SVAR: Emilie Enger Mehl har gitt svar til Ingvild Wetrhus Thorsvik. | Foto: Heiko Junge / NTB

Mandag fortalte AdvokatWatch at Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) hadde sendt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), der hun ba om å få opplyst fra statsråden hvor mange avhør av barn som ikke er blitt gjennomført som følge av Advokatforeningens aksjon. Hun ba også Mehl svare på hvilke konsekvenser dette har for rettssikkerheten til de berørte barna.

Videre ville Thorsvik vite om det er noen dialog med Advokatforeningen om å få på plass en bærekraftig rettshjelpssats i henhold til anbefalingene fra Salærrådet.

«Situasjonen reiser alvorlige bekymringer for rettssikkerheten i straffesaker der barn er involvert, og den kan undergrave tilliten til rettssystemet som helhet. I lys av dette er det kritisk at justisministeren har en proaktiv tilnærming til å løse en konflikt som har vidtrekkende implikasjoner for rettsstaten», skrev blant annet Thorsvik.

Nå har Mehl svart. Og som ved flere tidligere anledninger er Mehl opptatt av hva Advokatforeningens aksjon skal defineres om, ettersom Thorsvik omtaler den som streik.

«Innledningsvis vil jeg igjen understreke og minne om at aksjonen Advokatforeningen har satt i gang ikke er en streik, men en uakseptabel aksjon», skriver Mehl og viser til sitt svar 10. april til SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg, der hun redegjorde nærmere for dette.

Mehl forteller at hun helt siden Advokatforeningens aksjon startet, har vært i «tett dialog med berørte aktører i justissektoren for å kartlegge konsekvensene av aksjonen.» Hun viser til at hun tidligere denne måneden mottok et brev fra Riksadvokaten om konsekvensene av aksjonen for saker som involverer bruk av barnehusene. 

«I brevet fremgår det at aksjonen har innvirket på etterforskningen av saker om blant annet seksuallovbrudd og mishandling i nære relasjoner. I flere saker er avhør av mindreårige utsatt, og i enkelte saker er avhør gjennomført uten at en bistandsadvokat har vært til stede. Riksadvokaten skriver imidlertid at det er vanskelig å si noe sikkert om betydningen av aksjonen for den videre etterforskningen og muligheten for oppklaring av de konkrete sakene som er berørt», skriver Mehl og legger til:

«Det er svært uheldig at Advokatforeningen har valgt å aksjonere på en måte som innvirker på etterforskningen av saker som berører barn.»

Hun viser videre til sitt brev til Advokatforeningen 24. april, der hun oppfordret motparten til å avslutte aksjonen. Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, svarte på dette brevet direkte

Avslutningsvis står Mehl på det hun har kommunisert ut tidligere, at regjeringen må forholde seg til de ordinære budsjettprosessene.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også