AdvokatWatch

Tre revisjonsselskaper tildelt rammeavtale verdt 20 millioner kroner med kommune

Avtalen som er inngått strekker seg fra 2022 til 2026, med opsjon på forlengelse.

Deloitte er ett av tre revisjonsselskapene som er tildelt en rammeavtale med Oslo kommune til en verdi av 19,5 millioner kroner. | Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

En kunngjøring i Doffin viser at Oslo kommune har inngått en rammeavtale med tre revisjonsselskaper som skal tilby revisjons- og granskningstjenester til kommunen i perioden 2022-2026.

Da anbudskonkurransen ble utlyst i oktober, opplyste Oslo kommune at internrevisjonen i kommunen grunnet uforutsigbar oppgavemengde «har behov for tilgang til spisskompetanse på flere fagområder innen revisjons- og granskingsoppdrag».

Det vil også være tilfeller hvor det er ønskelig for kommunen å benytte eksterne tjenester for å ha «en armlengdes avstand» til kommunens virksomhet, het det i konkurransegrunnlaget.

Kommunen mottok totalt fem tilbud innen fristen 24. november kl. 12:00 og har inngått avtale med Deloitte, BDO og KPMG.

Som eksempler på fagområder der det kan oppstå behov for revisjoner og undersøkelser/granskinger, nevnes blant annet økonomiforvaltning, IKT/informasjonssikkerhet, personvern, ledelse/psykososialt arbeidsmiljø og myndighetsutøvelse.

Rammeavtalen har en verdi på 19,5 millioner kroner.

Kontrakten med selskapene ble inngått i slutten av januar. Den inneholder en opsjon på forlengelse i ett år av gangen, i inntil to år.

Skal levere internrevisjons- og granskningstjenester til kommune

Departement skal kjøpe juridiske tjenester for 25 millioner kr.

Haavind vant massiv kontrakt med Helse Sør-Øst  

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch