AdvokatWatch

EY har signert kontrakt med Norges Bank – anslått verdi er på 174 millioner kroner

EY blir ekstern revisor for Norges Bank.

EY Norge holder til i Dronning Eufemias gate i Oslo. | Foto: Google Street View

Det går fram av en kunngjøring i Doffin.

«Anskaffelsen gjelder ekstern revisjon av Norges Bank herunder forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), med opsjon på tilleggsoppgaver innenfor revisorlovens og representantskapets rammer», heter det i beskrivelsen av hva oppdraget går ut på.

Norges Bank mottok to tilbud før tilbudsfristen gikk ut. I slutten av januar signerte sentralbanken kontrakten med EY, går det fram av kunngjøringen som er publisert i databasen for offentlige innkjøp.

Kontrakten har en anslått verdi på 174 millioner kroner.

Deloitte skal bistå Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

I databasen kan en også lese at Norsk Helsenett SF nylig har undertegnet en kontrakt med Deloitte verdt 6,6 millioner kroner.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er i gang med et større arbeid med å anskaffe ny saksbehandlingsløsning. I den forbindelse skal standardsystemer fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tas i bruk der det er mulig, står det om anskaffelsen.

«NPE har behov for bistand fra en konsulent som har god kjennskap til økonomiregelverket i staten og DFØs systemer for å gjennomføre arbeidet», heter det i konkurransegrunnlaget.

Valget falt altså på Deloitte.

Innovasjon Norge skal kjøpe juridiske tjenester

En ny kunngjøring i Doffin viser at Innovasjon Norge skal inngå rammeavtaler på to områder – statsstøtterett og øvrige juridiske tjenester, herunder finansiering, arbeidsrett, offentlige anskaffelser og øvrige rettsområder. Rammeavtalen har en varighet på 24 måneder og en anslått totalverdi på åtte millioner kroner.

Anskaffelsen skal dekke behov der Innovasjon Norges advokater og advokatfullmektiger har kapasitetsproblemer eller har behov for spisskompetanse utover det avdelingen selv besitter. Avtalen skal hovedsakelig dekke bistand på INs hovedkontor og INs regionskontorer, men også utland, opplyser selskapet.

Typiske oppgaver vil ifølge kunngjøringen blant annet kunne gå ut på å avklare gjeldende rett, kvalitetssikre arbeid, forebygge brudd på gjeldende rett, håndtere brudd på gjeldende rett og/eller avtaleforpliktelser, og opptre som prosessfullmektig for IN.

Tilbudsfristen er satt til 12. april kl. 12.

Da EY fikk oppdraget, sendte advokatfirmaet i Bodø inn klage – nå får kommunen kritikk for sin håndtering av prosessen

Milliardær saksøker PwC 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch