Sjølies konkursbo har rettet krav om tilbakebetaling mot to advokater

Konkursboet krever til sammen 356.000 kroner fra to eks-kolleger av Halstein Sjølie.
Halstein Sjølie var tidligere en av partnerne i Advokathuset Liljedahl i Moss. | Foto: Google Street View
Halstein Sjølie var tidligere en av partnerne i Advokathuset Liljedahl i Moss. | Foto: Google Street View

Det er Vest-Telemark blad som omtaler konflikten.

Advokatene Marit Winnem og Joanna Paluchowska jobber begge ved Advokathuset Liljedahl, hvor Halstein Sjølie også jobbet.

I november i fjor ble det åpnet konkurs mot den straffedømte eks-advokaten. En fersk årsrapport som ble levert i forrige uke, viste at kravene mot Sjølies konkursbo nå er oppe i 126,5 millioner kroner.

Nå har bostyreren, advokat Lill Kristin Nilsen, tatt ut stevning mot Winnem og forliksklage mot Paluchowska-Larsen, skriver avisen.

Bostyreren omtaler de to advokatene som «nærstående» til Sjølie.

Grunnlaget for kravet er at Sjølie den 20. september 2019 overdro sin eierandel på 25 prosent i eiendommen Helgerødgata 57 AS i Moss, hvor Advokathuset Liljedahl holdt til. Det var dagen etter at Sjølie hadde fortalt at han var satt under administrasjon av Finanstilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Helgerødgata 57 AS ble avviklet da eiendommen ble solgt i 2020. Sjølies del av overskuddet fra salget utgjorde 356.000 kroner. Winnems del av dette utgjorde 213.000 kroner, mens Paluchowska-Larsens del utgjorde 143.000 kroner.

Bostyrer Nilsen mener de to advokatene kjente til at Sjølie stod i en økonomisk svak stilling. I 2017 betalte de begge inn én million kroner til Sjølies klientkonto som aksjeinnskudd i et selskap Sjølie skulle stifte. Winnem hadde dessuten lånt Sjølie 500.000 kroner.

De to advokatene avviser boets krav.

– Verken Joanna eller jeg har vært «nærstående» til Halstein Sjølie. Vi har aldri arbeidet sammen med han på et oppdrag. Vi har arbeidet på ulike rettsområder og har ikke hatt innsyn i hverandres regnskap eller økonomi, sier Winnem til Vest-Telemark blad.

– Joanna var bare leietager i huset der vi drev hver vår advokatvirksomhet. Når det gjelder Sjølie, så var det kona hans som førte regnskap. Jeg mener bostyreren er på ville veier, fortsetter hun.

Winnem reagerer på at kravet kommer nå. I dommen mot Sjølie ble Winnem og Paluchowska-Larsen tilkjent erstatning – et nettobeløp hvor det er tatt hensyn til aksjetransaksjonene i 2019.

– Dette kan gi grunnlag for erstatningskrav mot boet eller bostyrer, sier Winnem.

Bostyrer Nilsen bekrefter overfor avisen at det er tatt ut stevning mot de to advokatene, og at hun er kjent med standpunktet deres.

– Jeg vil ikke forhåndsprosedere før vi kommer i retten, sier hun.

Kravene mot Sjølies konkursbo har økt med i overkant av 20 millioner kroner

Halstein Sjølie anker ikke dommen

Halstein Sjølie dømt til fengsel i fem og et halvt år 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også