AdvokatWatch

Vil kjøpe advokattjenester for tolv millioner kroner

Kommunal- og distriktsdepartementet skal gå til anskaffelse av advokattjenester for tolv millioner kroner.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). | Foto: Javad Parsa/NTB

Det går frem av en melding i Doffin.

Det er i forbindelse med at departementet skal samle IKT-løsninger, som i dag er driftet på fire ulike lokasjoner, til ett miljø at det ønsker tilbud på juridisk bistand til gjennomføring og kvalitetssikring av hele anskaffelsesprosessen av privat/lukket skyløsning og deretter i implementeringsfasen for departementsfellesskapet.

«I tillegg kan det bli behov for andre eksterne anskaffelser innenfor Programmets mandat. Det ønskes også, etter behov, å kunne motta juridisk bistand til vurdering av sikkerhetsaspekt blant annet i planleggingsfasen og i utarbeidelsen av kontrakter», heter det i beskrivelsen av oppdraget.

«Pr. i dag ser Programmet for seg at andre eksterne anskaffelser kan dreie seg blant annet om klienter, lisenser, verktøy og lignende», heter det i beskrivelsen av oppdraget», står det videre.

Departementet understreker samtidig at det ikke er avklart om anskaffelsen gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser, eller forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Estimert totalverdi på avtalen er tolv millioner kroner.

Tidsfristen for konkurransen er satt til 24. mars klokken 12.00.

EY har signert kontrakt med Norges Bank – anslått verdi er på 174 millioner kroner

Føyen utkonkurrerte seks advokatfirmaer i kamp om millionkontrakt med universitet 

Bergen kommune skal kjøpe juridiske tjenester innen eiendomsrett og forretningsjuss 

 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch