AdvokatWatch

Disiplinærutvalget mener Elden har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk på ett punkt: – Advokater må tåle kritikk

Elden er frifunnet for anklager om dobbeltrepresentasjon og oppdrag mot egen klient.

Advokat John Christian Elden. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er VG som omtaler beslutningen fra disiplinærutvalget.

Det var i desember at artist Kim Wigaard klaget advokat Elden inn til disiplinærutvalget for brudd på reglene om interessekonflikt.

Klagen kom i kjølvannet av at Elden Advokatfirma ikke ville påta seg et nytt oppdrag for Wigaard fordi advokat Elden representerte artistens tidligere manager, Erland Bakke, i en tvist mot VG.

Wigaard var i flere år representert av advokatfirmaet.

Nå får advokat Elden kritikk for å ha opptrådt i strid med RGA punkt 3.2.1. I denne bestemmelsen heter det at «En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet».

Punktet skal tolkes strengt, bemerker disiplinærutvalget.

«Det er nok for å konstatere brudd at det aktuelle oppdraget medfører risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klienten. På den annen side kan bestemmelsen ikke forstås så strengt at den stenger for ethvert nytt oppdrag der en tidligere klient kan ha interesser i utfallet uten å være part», skriver utvalget.

Disiplinærutvalget har «funnet løsningen tvilsom».

– Advokater må tåle kritikk. Jeg merker meg at utvalget sier de finner avgjørelsen tvilsom og bruker mildeste reaksjonsform, samt at jeg er frifunnet for alle anklager om dobbeltrepresentasjon og oppdrag mot egen klient, sier Elden i en kommentar til VG.

– Jeg tror også jeg hadde fått større kritikk dersom jeg hadde frasagt meg oppdraget mot VG. Jeg må vurdere om jeg skal anke klagesaken. Den eneste konsekvens av avgjørelsen, er at jeg ikke kan fortsette som bistandsadvokat i straffesaken mot VG.

Klaget inn til disiplinærutvalget 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch