AdvokatWatch

Wikborg Rein bistår Helsingforskomiteen pro bono – nå ber komiteen om Ukraina-hjelp fra flere norske advokatfirmaer

Komiteen utpeker fire områder hvor det er behov for bidrag fra norske advokatfirmaer.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal er assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen. | Foto: Den norske Helsingforskomité

Det er i en kronikk publisert hos Juridika tirsdag at Gunnar M. Ekeløve-Slydal, som er assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, kommer med en appell til norske advokater.

Komiteen har bidratt med rådgivning i forbindelse med at Ukrainas riksadvokat har etablert en nettside hvor befolkningen kan sende opplysninger om krigsforbrytelser, og vil også levere materiale til Den internasjonale straffedomstolen, norske myndigheter og land som kan bidra til rettsoppgjøret ved å utøve universell jurisdiksjon.

– Vi har lenge argumentert for at en av de viktigste driverne i konfliktene i og rundt Russland er den nær totale straffriheten for brudd på menneskerettighetene og krigsforbrytelser, skriver Ekeløve-Slydal og ber om hjelp fra norske advokatfirmaer.

– Vi trenger finansiell støtte til å øke vårt arbeid med dokumentasjon. Vi har behov for hjelp med å analysere og presentere saker for sanksjoner, strafferettslig etterforskning internasjonalt eller nasjonalt eller til Den europeiske menneskerettighetsdomstol og traktatorgan i FN, skriver han.

– Det kan også være behov for støtte til å identifisere vitner eller ofre for brudd på menneskerettighetene eller internasjonale forbrytelser, fortsetter den assisterende generalsekretæren.

– Et nytt felt for oss

Av kronikken går det fram at Helsingforskomiteen har innledet et samarbeid med Wikborg Rein om å utrede sanksjonsloven, «for at norske politikere, allmenheten og relevante internasjonale miljøer skal få et mer presist inntrykk av hvilke muligheter loven gir».

Wikborg Rein utfører arbeidet pro bono, opplyser komiteen.

I tillegg har Selmer signalisert at de vil samarbeide med Helsingforskomiteen pro bono, opplyser Ekeløve-Slydal.

– Siden samarbeid med norske advokatfirmaer er et nytt felt for oss, vil vi gå skrittvis frem og se hvordan vi kan ha størst mulig nytte av samarbeidet, skriver han i kronikken hos Juridika.

Har sendt brev til advokatfirmaer

AdvokatWatch har fått innsyn i et brev komiteen har sendt til norske firmaer, med tittelen «Hvordan kan norske advokatkontor hjelpe?».

I dette brevet lister Helsingforskomiteen opp ytterligere tre områder, i tillegg til dokumentasjon og fremme av saker, hvor norske advokater og advokatfirmaer kan bistå dem i deres arbeid.

I brevet fra komiteen oppfordres det til samarbeid med ukrainske, russiske og belarusiske advokater, til å bistå flyktninger og asylsøkere, og til å fremme synspunkter som fremmer rettsoppgjør, menneskerettigheter og flyktningers rettigheter i offentlig ordskifte.

– Vi samarbeider med et stort antall advokater i/fra Russland, Ukraina og Belarus. Noen av disse vil trenge å komme ut av landet og kanskje oppholde seg i Norge eller i et annet europeisk land for kortere eller lengre perioder, skriver komiteen i brevet fra mars.

– Norske advokatkontor kan bidra ved å stille kontorplass til disposisjon, støtte med utstyr og annet, ha kollegial kontakt med advokatene og samarbeide om å fremme saker, heter det videre.

Helsingforskomiteen arbeider for at krigen i Ukraina skal bli en «game changer», skriver Ekeløve-Slydal i sin kronikk.

– Modellen for rettsoppgjør som blir bygd opp der kan bli viktig også i mange andre sammenhenger. Den kan bli et signal om en ny vilje til å bekjempe straffrihet, skriver han, og fortsetter:

– Denne modellen kan gis mange navn, men den ligner på det vi på norsk ofte omtaler som dugnad. Her deltar mange motiverte aktører. Ikke helt uten egeninteresser, selvsagt. Men mot et felles mål. Det er viktig at norske advokater deltar i den. De har både ekspertise og ressurser, lyder oppfordringen fra Ekeløve-Slydal.

Wikborg Rein hjalp departement med «presserende» situasjon

Brynjulf Risnes: Flere russiske advokater har ankommet Norge

Ukraina-krigen: Advokater opplever økt trykk fra klienter med «enormt» informasjonsbehov – vil ha myndighetene på banen 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch