AdvokatWatch

Advokatforeningen inngår avtale med Justis- og beredskapsdepartementet: – Vi har fått til en historisk avtale om en forhandlingsmodell

Et uavhengig råd skal gi departementet anbefalinger om nivået på rettshjelpsatsen i forbindelse med de årlige budsjettprosessene, slår avtalen som ble signert fredag fast.

Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). | Foto: Advokatforeningen / Justis- og beredskapsdepartementet

Partene melder om enigheten i en pressemelding fredag.

Avtalen innebærer at det skal opprettes et uavhengig råd av Domstoladministrasjonen som skal gi departementet anbefalinger om nivået på rettshjelpsatsen i forbindelse med de årlige budsjettprosessene, heter det i pressemeldingen.

Rådet skal bestå av ett medlem foreslått av Advokatforeningen, ett medlem foreslått av departementet og en samfunnsøkonom utpekt av Domstolsadministrasjonen, slår den nye avtalen fast.

Foreningen og departementet mener den nye modellen vil kunne bidra til en langt bedre prosess for å sikre en bærekraftig regulering av den offentlige rettshjelpssatsen og -ordningen fremover.

– Vi har fått til en historisk avtale om en forhandlingsmodell. Det var ikke noe som partene hadde tenkt på, og det kan vi takke gode meklere for. Vi er godt fornøyd, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, til AdvokatWatch fredag formiddag.

Meklingen mellom partene har skjedd med bistand fra Mats Ruland og Tor-Aksel Busch. Både Advokatforeningen og departementet fremhever de nøytrale tredjepersonenes innsats underveis.

– Vi kunne håpet på flere kroner og øre på bordet i dag. Vi har gjennom aksjonsperioden samlet sett fått en økning i satsene som nå nærmer seg vel seks prosent, som er vesentlig over lønnsoppgjøret i samfunnet ellers, fortsetter Wessel-Aas.

Lederen i Advokatforenigen presiserer at det fortsatt er en vei å gå før rettshjelpsordningen er bærekraftig, men sier at den nye avtalen «gir advokatene en helt annen og nødvendig plass ved bordet».

Det nye rådet skal opprettes i løpet av august, og partenes merknader til rådets anbefaling skal foreligge innen 15. september.

Rådets anbefaling skal foreligge i løpet av oktober.

– Regjeringen har jobbet målrettet for å styrke rettshjelpsordningen, både ved å sikre flere personer tilgang til fri rettshjelp og ved å heve rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en melding.

De tre regjeringspartiene har økt rettshjelpsatsen fra 1085 kroner til 1121 kroner, som utgjør en økning på 36 kroner, økt reisesalæret til advokater og sakkyndige med 21 millioner kroner, samt økt inntektsgrensen på fri rettshjelp med 100 millioner kroner.

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch