Vaar Advokat og Kvale sikret rammeavtale med fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune har inngått en rammeavtale på advokatbistand med Vaar og Kvale. De to utkonkurrerte sju andre advokatfirmaer.
Vaar Advokat, med adresse i Stortingsgata i Oslo, er ett av to advokatfirmaer som skal yte advokatbistand til Vestfold og Telemark fylkeskommune de neste årene. | Foto: Stian Olsen
Vaar Advokat, med adresse i Stortingsgata i Oslo, er ett av to advokatfirmaer som skal yte advokatbistand til Vestfold og Telemark fylkeskommune de neste årene. | Foto: Stian Olsen

Det går frem av en melding i Doffin.

Rammeavtalen er delt opp i ulike deler. Vaar Advokat har vunnet rammeavtale som gjelder personvern og GDPR, samt informasjonssikkerhet.

Kvale på sin side skal dekke området statsstøtte, i tillegg til arbeidsrett (herunder varsling).

Verdien på hver enkelt delkontrakt er på 2,5 millioner kroner, mens anskaffelsens totale verdi er på 10 millioner kroner, opplyses det om.

Rammeavtalen har en varighet på to år. Fylkeskommunen har opsjon på forlengelse av rammeavtalene i ytterligere to år, med ett år av gangen.

«Fylkeskommunen har løpende behov for advokatbistand, og behovet dekkes i relativt stor grad av interne ressurser. Det vil likevel være behov for ekstern advokatbistand ved for eksempel manglende kapasitet eller behov for spisskompetanse», heter det i beskrivelsen av anskaffelsen.

Det er for øvrig vedtatt at Vestfold og Telemark fylkeskommune splittes 1. januar 2024.

«Rammeavtalen skal kunne benyttes av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune etter delingen», påpekes det.

I vår la Wiersholm frem en varslingsrapport, etter å ha gransket arbeidsmiljøet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Da uttalte blant annet Wiersholm-partner Jan Fougner, som ledet granskningen, følgende til NRK:

– En viktig anbefaling fra vår side er at varslingsreglementet endres slik at man kan ordne konfliktene på en annen måte og ikke sette ut sakene til eksterne advokater.

I varslingsrapporten ble dette utdypet.

«Det er et gjennomgående problem i norske små-kommuner at juridisk kompetanse mangler, men burde ikke være det i de store kommunene, og særlig ikke i fylkene. Fylkeskommunen bør derfor redusere kostandene til eksterne advokater og etablere et Fylkesadvokatkontor», stod det i rapporten.

Wiersholms første bud i granskinger: – Hvis du ikke tåler det, kan du ikke drive med dette

Mageli landet storavtale med fylkeskommune

Revisjonsselskap om mulig ulovlig advokatkontrakt: – Vi skal prøve å avdekke faktum i denne konkrete anskaffelsen 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også