Streikeaksjonen: Advokatforeningen åpner opp for å gi dispensasjon

Advokatforeningen har opprettet et eget dispensasjonsutvalg i forbindelse med sin streikelignende aksjon.
Marius O. Dietrichson sitter i Advokatforeningens dispensasjonsutvalg. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Marius O. Dietrichson sitter i Advokatforeningens dispensasjonsutvalg. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det opplyser Advokatforeningen i en pressemelding.

Det var for i underkant av to uker siden at Advokatforeningen bekreftet den streikeliknende aksjonen overfor AdvokatWatch, etter at Støre-regjeringen ikke imøtekom organisasjonens krav da den la frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022.

Under aksjonen anmodes alle forsvarere, med møterett for Høyesterett, om ikke å ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Saker fram til 16. desember berøres ikke.

Advokatforeningen har uttalt at streiken varer helt til regjeringen imøtekommer deres krav i tilstrekkelig grad.

Nå har Advokatforeningen opprettet et dispensasjonsutvalg, som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett, det vil si Frode Sulland, Mette Yvonne Larsen og Marius O. Dietrichson.

Det betyr at forsvarere, som har saker i Høyesterett, kan søke om dispensasjon fra streiken.

«Dersom søknaden innvilges, kan den forsvareren som siktede velger, eventuelt den av de faste forsvarerne som står for tur, ta berammelsen slik dette beskrives i dispensasjonsvedtaket», skriver Advokatforeningen i sine retningslinjer.

Ifølge retningslinjene kan det gis dispensasjon «dersom det foreligger særlige omstendigheter som innebærer at hensynet til en rask saksavvikling må gå foran de hensyn som begrunner streiken.»

Ifølge Advokatforeningen skal hensynet til klientens interesser tillegges særlig vekt, når man vurderer om dispensasjon skal gis.

«Det må også legges vekt på om en utsettelse kan medføre fare for liv og helse, eller sterke samfunnsmessige hensyn taler mot en utsettelse.», heter det avslutningsvis i retningslinjene.

Dispensasjonen gjelder bare i den konkrete saken, understreker Advokatforeningen.

Nylig ble det kjent at forsvarsadvokat Nils Christian Nordhus melder seg ut av Advokatforeningen, og dermed ikke blir med på streikeaksjonen.

SV la frem alternativt statsbudsjett – vil øke rettshjelpssatsen med 50 kroner i timen

– Det er viktig at det ikke blir som i USA der det er et A- og et B-lag blant advokater i det private og de som jobber med rettshjelp

– Man møter ikke mange som har sympati for advokater 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også