AdvokatWatch

Her har saksbehandlingstiden i straffesaker gått betydelig ned etter reformen: – Benytter fleksibiliteten en større dommergruppe gir

Sorenskriver Mariann Svensen gleder seg over de ferske tallene.

Sør-Rogaland tingrett, her rettssted Sandnes. | Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er Rogalands Avis som har publisert tallene.

Opptellingen viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i straffesaker har gått ned etter at tingrettene Jæren (Sandnes), Dalane (Egersund) og Stavanger ble slått sammen til Sør-Rogaland tingrett i april 2021, som en del av domstolsreformen.

I Sandnes var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 121 dager i 2019 og 144 dager i 2020. Fra april til desember i 2021 var den på 79 dager, en nedgang på 65 dager fra året i forveien.

I Egersund var de tilsvarende tallene 84 dager i 2019, 111 dager i 2020 og 55 dager i perioden fra april til desember 2021, mens tallene i Stavanger var 90 dager i 2019, 101 dager i 2020 og 67 dager i perioden fra april til desember 2021, viser opptellingen.

Det gir en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 72 dager i straffesaker i Sør-Rogaland tingrett. Saksmengden fra påtalemyndigheten har også gått ned de siste årene, men denne nedgangen ikke er like stor som den i saksbehandlingstid.

Sorenskriver Mariann Svensen er naturligvis fornøyd, og sier straffesaker har vært et satsingsområde etter domstolsreformen.

– Dette får vi til blant annet ved å benytte den fleksibiliteten en større dommergruppe gir. Vi har nå én felles berammelseskalender og kan flytte dommere i 31 dømmende årsverk mellom de tre ulike rettsstedene, og kan sette inn andre dommere ved sykdom og forfall. Samtidig kan vi også benytte kapasiteten i rettssalene på tvers av rettsstedene, sier sorenskriveren til Rogalands Avis.

Sorenskriver vil beholde dagens domstolsstruktur 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch