AdvokatWatch

Her har saksbehandlingstiden i straffesaker gått betydelig ned etter reformen: – Benytter fleksibiliteten en større dommergruppe gir

Sorenskriver Mariann Svensen gleder seg over de ferske tallene.

Sør-Rogaland tingrett, her rettssted Sandnes. | Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er Rogalands Avis som har publisert tallene.

Opptellingen viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i straffesaker har gått ned etter at tingrettene Jæren (Sandnes), Dalane (Egersund) og Stavanger ble slått sammen til Sør-Rogaland tingrett i april 2021, som en del av domstolsreformen.

I Sandnes var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 121 dager i 2019 og 144 dager i 2020. Fra april til desember i 2021 var den på 79 dager, en nedgang på 65 dager fra året i forveien.

I Egersund var de tilsvarende tallene 84 dager i 2019, 111 dager i 2020 og 55 dager i perioden fra april til desember 2021, mens tallene i Stavanger var 90 dager i 2019, 101 dager i 2020 og 67 dager i perioden fra april til desember 2021, viser opptellingen.

Det gir en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 72 dager i straffesaker i Sør-Rogaland tingrett. Saksmengden fra påtalemyndigheten har også gått ned de siste årene, men denne nedgangen ikke er like stor som den i saksbehandlingstid.

Sorenskriver Mariann Svensen er naturligvis fornøyd, og sier straffesaker har vært et satsingsområde etter domstolsreformen.

– Dette får vi til blant annet ved å benytte den fleksibiliteten en større dommergruppe gir. Vi har nå én felles berammelseskalender og kan flytte dommere i 31 dømmende årsverk mellom de tre ulike rettsstedene, og kan sette inn andre dommere ved sykdom og forfall. Samtidig kan vi også benytte kapasiteten i rettssalene på tvers av rettsstedene, sier sorenskriveren til Rogalands Avis.

Sorenskriver vil beholde dagens domstolsstruktur 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch