AdvokatWatch

Sorenskriver i Sør-Rogaland tingrett vil beholde dagens domstolsstruktur

Mariann Svensen får støtte fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Stavanger er ett av i alt tre rettssteder som i dag utgjør Sør-Rogaland tingrett. | Foto: Carina Johansen / NTB

I forbindelse med domstolsrefomen ble de tre tingrettene Stavanger, Jæren og Dalane slått sammen til Sør-Rogaland tingrett, med rettssted i Stavanger, Sandnes og Egersund.

Ap og Senterpartiet vil reversere reformen, «... med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur», heter det i regjeringserklæringen fra oktober.

Mariann Svensen, som er sorenskriver i Sør-Rogaland tingrett, forteller til Stavanger Aftenblad at alle ansatte ved de tre likestilte rettsstedene er utelukkende positive til Sør-Rogaland tingrett.

– For våre ansatte er det utelukkende positivt å være del av en større tingrett. Vi trenger sterke fagmiljøer for å holde oss oppdaterte. Nå har vi det som skal til for å drive forsvarlig i det komplekse og kompliserte samfunnet domstolen speiler, sier hun.

Sorenskriveren mener at dagens ordning styrker de mindre rettsstedene, slik at også disse er rustet for fremtiden, og peker på at de jobber i et komplisert og internasjonalt rettskildebilde.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at hun også er mot en reversering av Sør-Rogaland tingrett og hevder flere av ordførerne i regionen, også fra Senterpartiet, også er mot det.

– Reformen sikrer våre innbyggeres rettssikkerhet. I tillegg er det viktig at vi politikere lytter til fagforeningene. Alle er positive til at Sør-Rogaland tingrett skal bestå, sier ordføreren til avisen.

Advokater har sendt brev til justis- og beredskapsministeren: – Ingen grunn til å vente og se hvordan dagens løsning fungerer

Hovedarbeidsmiljøutvalget for domstolene: – Har en begrunnet frykt for at arbeidsmiljøet påvirkes av den rådende usikkerheten 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch