AdvokatWatch

Advokater har sendt brev til justis- og beredskapsministeren: – Ingen grunn til å vente og se hvordan dagens løsning fungerer

Går ut mot det de omtaler som «sterk mobilisering fra norske embetsdommere».

Rettssted Volda under Møre og Romsdal tingrett. | Foto: Domstolsadministrasjonen

«Etter vår oppfatning er det ingen grunn til å vente og se. De generelle erfaringene ved sammenslåinger, enten det er foretak eller organisasjoner, er at stedet der ledelsen sitter blir prioritert i det lange løp», skriver advokatene i brevet til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det er signert av advokatene Thore Heggen, Lars E. Sande, Espen Rekkedal, Hege Robudal Stenkløv, Linda Brevik, Erik Staurset Andresen, Thomas Lundberg, Cecilie Langva og Jørund Knardal, fullmektigene Marit Fintland Vikebakk og Fredric Holen Bjørdal, tidligere advokat Per Maurset og trainee Endre Nilsen Løset.

Brevet er gjengitt i sin helhet av Vikebladet.

I regjeringserklæringen fra oktober skriver Ap og Senterpartiet at de vil reversere domstolsreformen, «... med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Kommunene Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta hørte tidligere under Søre Sunnmøre tingrett, men er i dag organisert som en del av Møre og Romsdal tingrett, med rettssted i Volda.

I brevet, som også Møre-Nytt refererer til, hevder advokatene at de allerede erfarer at ressurser og ansettelser i Ålesund, der ledelsen sitter, prioriteres, selv om reformen kun er noen måneder gammel.

«Vi frykter at det etter hvert blir færre dommere og ansatte ved rettssteder uten egen ledelse. Dagens løsning gir rom for nedbygging på Søre Sunnmøre over tid», skriver de.

I brevet kritiserer advokatene det de omtaler som «den sterke mobiliseringen fra norske embetsdommere». Advokatene mener det er snakk om å respektere utfallet av høstens stortingsvalg.

«Vi hadde forventet at norske embetsdommere hadde hatt større lojalitet til et demokratisk valgresultat enn mobiliseringen deres hittil tyder på», heter det i brevet til justis- og beredskapsministeren.

Advokatene sier seg uenige i påstandene om at kvaliteten er bedre i de store domstolene, og mener Søre Sunnmøre tingrett har samarbeidet godt med de andre tingrettene i fylket, og at «potensialet for effektivisering derfor virker å være lite».

Advokatene mener også at domstolsreformen, dersom den opprettholdes, vil gå utover rettshjelpstilbudet til folk i distriktene.

For drøyt halvannen uke siden tok tre tidligere sorenskrivene fra Søre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre til orde for reversering av reformen. Deres utspill med møtt med motstand fra en advokat.

Hovedarbeidsmiljøutvalget for domstolene: – Har en begrunnet frykt for at arbeidsmiljøet påvirkes av den rådende usikkerheten

Advokat uttrykker støtte til reversering av domstolsreformen

Sorenskrivere ber Ap og Sp droppe snuoperasjon

DA: Omgjøring av reform vil koste 75 millioner kroner 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch