Tre tidligere sorenskrivere positive til reversering av reform – advokat uenig

Debatten om en eventuell reversering av domstolsreformen fortsetter.
Rettssted Volda under Møre og Romsdal tingrett. | Foto: Domstoladministrasjonen
Rettssted Volda under Møre og Romsdal tingrett. | Foto: Domstoladministrasjonen

«Vi opplever ikkje at fagmiljøet vil verte mindre av at domstolane i fylket vert gjenoppretta», skriver Elisabeth Wik (Søre Sunnmøre), Svein Eikrem (Romsdal) og Ole I. Ødegård (Nordmøre) i et innlegg.

Kommunene Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta hørte tidligere under Søre Sunnmøre tingrett, men er i dag organisert som en del av Møre og Romsdal tingrett, med rettssted i Volda.

I regjeringserklæringen fra oktober skriver Ap og Senterpartiet at de vil reversere domstolsreformen, «... med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Det har resultert i heftig debatt flere steder i landet.

– Det gode faglige samarbeidet vil kunne fortsette

De tre tidligere sorenskriverne Wik, Eikrem og Ødegård er uenig i at fagmiljøet vil bli mindre ved en reversering av domstolsreformen.

De skriver at «Også før reforma samarbeidde vi fagleg på tvers av domstolane, ikkje berre i fylket, men i heile landet. Det gode faglege samarbeidet vil kunne fortsette også etter ei gjenoppretting og på same nivå som i dagens domstol med fleire rettsstadar».

Trioen mener det er størrelsen på ressursene som tildeles, som vil være avgjørende. De er positive til at den nye Støre-regjeringen har foreslått å øke antallet embetsdommere i små domstoler.

«Ein desentralisert domstolsstruktur med stadleg leiing, der domstolane har lik tilgang til teknisk utstyr og ressursar, legg best til rette for likskap for lova», skriver Wik, Eikrem og Ødegård.

Advokat skeptisk til reversering

En som ikke deler de tidligere sorenskrivernes standpunkt angående reversering av reformen, er advokat Atgeir Almestad.

Advokaten med 40 års erfaring mener at en reetablering av Søre Sunnmøre tingrett vil utgjøre et tilbakesteg for rettssikkerheten.

«Det er difor med undring eg registrerer lokale ordførarar si glede over kanskje å kunne greie å svekke rettstryggleiken for veljarane sine – og sjølvsagt då også for dei øvrige innbyggarane i kommunane – ved å gå inn for slik reetablering», skriver han.

Advokaten er fornøyd med resultatet av domstolsreformen.

«Situasjonen i dag er at vi har ein rettsstad i Volda der det er lagt opp til både fleire faste dommarar og tilføring av auka/betre utstyr og lokale. Ei reversering til det som var vil ta bort dette, og vi vil sitje att med ein liten domstol der den einast faste dommaren, sorenskrivaren, også skal bruke av si tid til å vere administrator».

Ber justisministeren komme på banen og klargjøre hvordan eventuell reversering av domstolsreformen skal foregå 

Advokat uttrykker støtte til reversering av domstolsreformen – vil gjenopprette tingrett

Advokatene i Grimmergården mener domstolsreformen ikke bør reverseres 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også