Vil øke antallet embetsdommere i små domstoler og bevilge mer til digitalisering

Støre-regjeringen ønsker å redusere sårbarheten til mindre rettssteder og domstoler.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). | Foto: NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). | Foto: NTB

Det går frem av budsjettforslaget regjeringen la frem mandag.

«For å redusere små domstolers sårbarhet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 millioner kroner til flere embetsdommere ved små og mellomstore rettssteder», skriver regjeringen.

– Det er et stort behov for flere embetsdommere i de minste domstolene, blant annet for å unngå rettssteder med kun én embetsdommer. Folk og næringsliv skal ha tilgang til gode rettstjenester på både små og store steder, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen begrunner dette forslaget med at det tradisjonelt har vært en «høy andel dommerfullmektiger i mindre domstoler».

Vil videreutvikle ESAS

I tillegg vil regjeringen fortsette digitaliseringsarbeidet i domstolene og foreslår å øke bevilgningen til digitalisering med 30 millioner kroner. 25 millioner kroner av disse midlene skal gå til å videreutvikle automatisering og digitalisering av den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom aktørene i straffesakskjeden.

Tiltaket skal sikre økt effektivitet og rettssikkerhet i straffesakskjeden, sier justis- og beredskapsministeren.

– Arbeidet med å videreutvikle ESAS vil pågå over flere år. Tiltaket er svært viktig for å sikre elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i straffesakskjeden, og flere aktører skal koble seg på den felles tekniske plattformen som er utviklet, forteller Enger Mehl.

– Godt budsjett blir enda bedre

Domstolsadministrasjonen er godt fornøyd med budsjettforslaget.

– Det opprinnelige forslaget til statsbudsjett ga gode rammer for domstolene, med tilleggsforslaget er budsjettet blitt enda bedre, sier direktør Sven Marius Urke i en pressemelding.

Domstolsadministrasjonen mener den foreslåtte summen til flere embetsdommere kan føre til at det blir mellom 20 og 25 flere tingrettsdommere i hele landet, avhengig av hvor mange fullmektigstillinger som kuttes, heter det i pressemeldingen.

– Etter rettskretsreformen er dette et godt grep. Det er behov for flere tingrettsdommere på mindre rettssteder hvor det er få embetsdommere i dag. Dette styrker domstolstilbudet, og er i samsvar med styret i Domstoladministrasjonens vurdering av andelen dommerfullmektiger, slår direktøren fast.

Han gleder seg også over den foreslåtte summen til ESAS.

– Dette effektiviserer kommunikasjonen mellom partene, og sikrer at rett informasjon kommer fram til rett sted til rett tid. Vi er svært glade for at Regjeringen nå sørger for at dette prosjektet kan videreføres i de kommende årene, sier Urke.

Støre-regjeringen foreslår å øke rettshjelpssatsen med 22 kroner

Advokatforeningens aksjonskomité: – Denne økningen blir som en hån mot forslaget vårt 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også