AdvokatWatch

Ber justisministeren komme på banen og klargjøre hvordan eventuell reversering av domstolsreformen skal foregå

Sandra Anita Tønne, som er advokatfullmektig og fylkestingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti, etterlyser svar på en rekke spørsmål i debatten om domstolsreformen.

Sandra Anita Tønne er advokatfullmektig og fylkestingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti. | Foto: Enoksen & Steiro AS

Det går frem av et leserinnlegg Bladet Vesterålen har publisert, hvor Tønne skriver at Vesterålen tingrett bør gjenoppstå.

I regjeringserklæringen fra oktober skriver Ap og Senterpartiet at de vil reversere domstolsreformen, «... med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Tønne mener at det med det er mye som er uklart.

«Hvem er det egentlig som skal avgjøre om domstolsreformen har slått bra eller dårlig ut for en rettskrets? Hva vil være avgjørende for om en rettskrets skal bestå?», skriver hun i leserinnlegget.

Fylkestingspolitikeren mener teksten i Hurdalsplattformen er «så ullen at selv en juridisk tolkning ikke gir klare svar». Hun etterlyser «en politisk tolkning» av teksten fra de to regjeringspartiene.

«For er det nok at den nye domstollederen for den sammenslåtte domstolen ytrer seg positivt til å beholde nåværende struktur, er det de tidligere domstollederne som må være samstemte, er det kommunestyret i vertskommunen eller kommunestyrene i alle kommunene i rettskretsen som må være for å beholde, eller er det flertallet av de ansatte?», spør advokatfullmektigen i leserinnlegget.

Hun stiller også spørsmål ved om alle instansene må være enige, eller om det er tilstrekkelig at flertallet av dem er det, og om reversering kan skje for et enkelt rettssted under en tingrett.

«Nå må justisministeren på banen og klargjøre hvordan en reversering skal foregå», er oppfordringen fra Tønne.

Advokatene i Grimmergården mener domstolsreformen ikke bør reverseres

Advokat uttrykker støtte til reversering av domstolsreformen – vil gjenopprette tingrett

– Vi har ikke tatt ut det potensialet som ligger i vår nye domstol 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch