AdvokatWatch

– Vi har ikke tatt ut det potensialet som ligger i vår nye domstol

Ledergruppen i Møre og Romsdal tingrett ønsker ikke reversering av domstolsreformen.

Møre og Romsdal tingrett, rettssted Molde. | Foto: Domstol.no

Tidligere denne måneden kunngjorde Støre-regjeringen, at domstolsreformen skal reverseres, med unntak for der det er enighet om å opprettholde dagens struktur.

Domstolsreformen, som ble vedtatt i 2020, trådte i kraft 1. mai i år. Den medførte at antallet tingretter ble redusert fra 60 til 23, mens antallet jordskifteretter som følge av reformen gikk fra 34 til 19.

Det har vært og er mye uenighet om domstolsreformen bør reverseres eller ikke, også blant advokater. For eksempel har advokat Jon Arne Østvik har uttrykt støtte til reversering av domstolsreformen, mens Advokatene i Grimmergården vil beholde dagens ordning.

Kirsti Høegh Bjørneset er domstolleder i Møre og Romsdal tingrett. I et leserinnlegg på vegne av ledergruppen i tingretten, publisert i Romsdals Budstikke, skriver hun at Møre og Romsdal tingrett er det mest framtidsrettede alternativet for fylket.

«Sjølv om vi allereie har hausta gevinstar som større domstol, har vi ikkje tatt ut det potensiale som ligg i vår nye domstol.», skriver Høegh Bjørneset.

Ifølge domstollederen har tingretten på kort tid hatt stor effekt av at dommere og saksbehandlere jobber på tvers av rettsstedene. Hun viser til at de ikke i like stor grad som før blir rammet av fravær og svingninger i saksmengden.

Høegh Bjørneset forteller at i 2022 vil dommere og representanter fra rettsstedene (Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund) danne en meklingsgruppe, som skal spesialisere seg på rettsmekling. Dette mener hun vil styrke hvert rettssted, samtidig som domstolen oppnår et større ressurs- og fagmiljø.

«Dette meiner vi kjem både tilsette, profesjonelle aktørar, brukarar og heile distriktet vårt til gode.», skriver hun.

Ledergruppen i Møre og Romsdal tingrett stiller seg undrende til at Støre-regjeringen har vedtatt å reversere domstolsreformen. De mener at virkningene av reformen ikke er vurdert.

«Vi er av den klare oppfatning at den mest framtidsretta måten vi i Møre og Romsdal kan sikre både eit desentraliserte tilbod og samtidig robuste domstolar, er gjennom felles satsing på Møre og Romsdal tingrett.», skriver Høegh Bjørneset avslutningsvis.

Hurdalsplattformen: Ap og Sp vil reversere domstolsreformen – med ett unntak

– Jeg tror det har noe for seg. Det er bare å se på advokatbransjen, hvor spesialisert det er der

Sorenskrivere ber Ap og Sp droppe snuoperasjon 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch