AdvokatWatch

I denne tingretten er det stort flertall blant de ansatte for å beholde domstolsreformen

Reformen gir bedre utnyttelse av ressursene, skriver domstolleder og tillitsvalgte i brev.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett, her representert ved rettsstedet i Sandvika. | Foto: Terje Pedersen / NTB

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i slutten av januar et forslag om å reversere domstolsreformen ut på høring. Så langt er det kommet inn 36 høringssvar. Høringsfristen er satt til 26. april.

Da reformen ble gjennomført, ble Ringerike tingrett slått sammen med Asker og Bærum tingrett. Den nye tingretten har de samme rettsstedene som før reformen – i Sandvika og på Hønefoss.

Nå har tingretten sendt et brev til kommunestyrerepresentantene i de aktuelle kommunene før de skal skrive sine høringsuttalelser.

Lokalavisen Ringerikes Blad har fått tilgang til brevet.

– Parter og advokater får fortsatt behandlet sakene sine ved sitt lokale rettssted og forholder seg i det daglige til sitt lokale tinghus, skriver tingretten i brevet, hvor domstolleder Kristin Jahre Ramm og fire tillitsvalgte også trekker fram at det er nyttig at rettsstedene kan bistå hverandre når ett av stedene har redusert bemanning.

– Vi får en økt fleksibilitet og kan raskt og sømløst avlaste hverandre på tvers av rettsstedene, når det er behov for det.

Tingretten opplyser også at det kun er 3 av 45 medarbeidere som ønsker å gjeninnføre den gamle domstolsstrukturen. Alle tre jobber på Hønefoss. Der er motstanden mot reformen stor i kommunen.

På det forrige kommunestyremøtet i Ringerike ga alle partier unntatt Høyre uttrykk for at de ønsker at kommunen skal avgi en uttalelse om at den ønsker en reversering av domstolsreformen.

Delte meninger blant dommere på møte: – Oppkonstruert 

Mer fra AdvokatWatch

Henlegger anmeldelse mot Per Danielsen

Oslo politidistrikt åpner ikke etterforskning mot advokat Per Danielsen i faktureringssak, etter at han ble anmeldt av bostyrer for tvangsoppløsningsboet til Rondeslottet Hotell, Anders G. Bjørnsen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch