AdvokatWatch

Forkastet anken fra den tidligere advokaten – dommen på elleve års fengsel blir stående

Lagmannsrettens begrunnelse i straffesaken mot den tidligere advokaten var svært lik tingrettens. Det var ikke direkte i strid med loven, men uheldig, konkluderer Høyesterett.

Høyesterett. | Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det går fram av en ny avgjørelse fra Høyesterett.

Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari ble i fjor sommer dømt til elleve års fengsel. Borgarting lagmannsrett fant ham skyldig i å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient, i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud. Mirmotahari anket dommen til Høyesterett.

I november besluttet Høyesteretts ankeutvalg anken fremmet for så vidt gjelder saksbehandlingen knyttet til mangelfulle domsgrunner.

Mirmotahari mente lagmannsrettens domspremisser var så mangelfulle at det utgjorde en saksbehandlingsfeil, og at manglene hadde hatt betydning for dommens resultat, skrev Kim Ellertsen, advokat og partner i Elden Advokatfirma, i sitt sluttinnlegg.

Saken gikk for Høyesterett i begynnelsen av april.

Nå har Høyesterett konkludert med at det ikke var tvilsomt at lagmannsretten i denne saken hadde avgjort saken på selvstendig grunnlag. Mirmotaharis anke er derfor forkastet av Høyesterett.

Domstolen har kommet til at loven ikke hindrer svært like formuleringer i ting- og lagmannsrettens dommer, men fremhever at fremgangsmåten er uheldig, blant annet fordi den kan svekke tilliten til at ankeinstansen har foretatt en selvstendig vurdering.

Det hadde vært bedre om lagmannsretten enten hadde formulert en selvstendig begrunnelse eller uttrykkelig hadde sitert tingrettens begrunnelse og sluttet seg til denne med eventuelle tilleggskommentarer, bemerker Høyesterett i avgjørelsen.

Mirmotahari er for øvrig tiltalt i en annen omfattende straffesak sammen med åtte andre personer, blant annet en advokat, to leger og en fengselsbetjent i Oslo fengsel. Mirmotahari er anklaget for flere grove bedragerier, og er også tiltalt for blant annet å ha smuglet narkotika inn til klienter i flere ulike fengsler.

Straffesaken pågår i Oslo tingrett fram til 10. juni.

Mener premissene i lagmannsrettens dom er mangelfulle – påtalemyndigheten svarer at dommen er «noe uheldig utformet»

Mandag starter den ti uker lange rettssaken mot eksadvokaten

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch