AdvokatWatch

Kostnadene ved bobehandlingen etter sykkel-VM får etterspill – nå skal retten fastsette salærene

Boarbeidet etter sykkel-VM i Bergen har kostet et tosifret millionbeløp. Honorarkravet er nå påklaget til Hordaland tingrett.

Fra sykkel-VM i Bergen 2017. | Foto: Carina Johansen/NTB

Denne uken mottok styret i Norges Cykleforbund (NCF) en rapport fra arbeidsgruppen, som har sett på ansvarsforhold vedrørende VM Bergen 2017.

Gruppen har vært ledet av Knut Glad, som er managing partner i Føyen og også styremedlem i NFC. Også Kai Knudsen, som er partner i Wigemyr, har vært en del av arbeidsgruppen.

«Basert på arbeidsgruppens konklusjon om at det ikke er begått brudd på idrettens regelverk knyttet til søknad om og gjennomføring av Sykkel VM 2017, og at det vurderes ikke å være juridisk grunnlag for erstatningskrav mot tillitsvalgte, vil styret i NCF ikke gå videre med denne saken i forhold til strafferettslig forfølgelse», skriver styret i NFC i anledning offentliggjøringen av rapporten.

Kritisk til honorarkrav

I mars kom det sterke reaksjoner på prislappen på bobehandlingen etter sykkel-VM, fra blant andre Glad og Knudsen. Det er bostyrer Arne Laastad, som har jobbet med bobehandlingen sammen med sin sønn, advokat Ådne Laastad.

Nå gjentar arbeidsgruppen kritikken mot arbeidet, som er utført av konkursboet etter Bergen 2017 AS.

«Arbeidsgruppen mener konkursboet på sviktende juridisk grunnlag anfører at det er avdekket forhold som tilsier at det kan gjøres gjeldende et styreansvar overfor styret i Bergen 2017 AS, eventuelt overfor styremedlemmer i NCF», heter det i rapporten.

I rapporten nevnes det at det er Wikborg Rein som har vært boets advokatforbindelse, mens Wiersholm har bistått styremedlemmene og daglig leder i Bergen 2017 AS i forbindelse med krav fra konkursboet.

Arbeidsgruppen er videre sterkt kritisk til bostyrers og borevisors honorarkrav.

«Av bostyrers sluttinnberetning med fremlagte salærforslag fremkommer at boarbeidet samlet har kostet NOK 13.093.502, fordelt med NOK 5.958.881 til bostyrer og NOK 7.134.621 til borevisor. Ytterligere har boet kjøpt ekstern advokatbistand for NOK 2.672.923», skriver arbeidsgruppen i rapporten.

NFC som kreditor har påklaget honorarkravet til Hordaland tingrett.

VG, som omtalte rapporten først, bekrefter at Hordaland tingrett skal avgjøre om salæret bostyrer og borevisor er satt for høyt.

– De har ikke på noe tidspunkt hatt innsigelser eller kommentarer

Laastad har ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor avisen, men i mars uttalte han at han mente bobehandlingen hadde vært grundig begrunnet.

– Jeg er stolt av bobehandlingen, og synes den er gjennomført helt optimalt. Men vi skulle gjerne sett et annet utfall når det gjelder to ting: Vi fikk ikke pengene fra fylkeskommunen eller momskompensasjonen. Der kunne vi kommet opp i 35 prosent fordeling til kreditorene, som hadde vært et kjemperesultat, sa han den gangen til Bergens Tidende.

«NCF registrerer bostyrer Arne Laastads uttalelse til media om at bobehandlingen har vært optimal. Satt på spissen er bobehandlingen økonomisk optimal for bostyrer og hans hjelpere, ikke for kreditorene», skriver NFC i et skriv til Hordaland tingrett, ifølge VG.

Avisen skriver videre at det er KPMG, som vært borevisor for Bergen 2017 AS.

– Vi skjønner veldig godt at dette er en vanskelig sak for sykkelforbundet. KPMG ble oppnevnt som borevisor av tingretten, og har utført oppdraget i henhold til gjeldende lovkrav, retningslinjer og avtale. NCF har vært løpende informert om bobehandlingen, hva som var planlagt og er den parten som har vært tettest på boet. De har ikke på noe tidspunkt hatt innsigelser eller kommentarer, sier direktør for kunnskapsutvikling i KPMG Norge, Vibeke Munthe-Kaas, til avisen.

– Umiddelbart fremstår kostnadene ved bobehandlingen som meget høye 

Konkursboet etter sykkel-VM i Bergen avsluttet: Nærmere 14 millioner kroner brukt på advokater og revisor 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch