Ber Tilsynsutvalget for dommere gjøre en vurdering av Skoghøy

Bakgrunnen for henvendelsen fra justitiarius Toril Marie Øie er uttalelsene Jens Edvin A. Skoghøy kom med tidligere denne måneden, og et hittil ukjent varsel fra 2020.
Justitiarius Toril Marie Øie ber om en vurdering av Jens Edvin A. Skoghøy. | Foto: Javad Parsa / NTB
Justitiarius Toril Marie Øie ber om en vurdering av Jens Edvin A. Skoghøy. | Foto: Javad Parsa / NTB

Det skriver VG tirsdag.

Avisen har fått innsyn i en henvendelse som justitiarius Øie sendte til Tilsynsutvalget for dommere lille julaften.

Hun viser i den til at det har vært «stor offentlighet og bekymring knyttet til dommer Skoghøy» den siste tiden.

Tidligere i desember gikk Skoghøy ut i flere medier og hevdet at han var blitt forsøkt forgiftet med et bedøvende middel av sin kone. Hun har senere avvist Skoghøys påstander. 

– For Norges Høyesterett er dette en krevende sak, også fordi vi som arbeidsgiver er bundet av taushetsplikten. Saken gjelder i utgangspunktet en dommers privatliv, og den har medført store menneskelige omkostninger for de involverte. Den har samtidig medført at det rettes oppmerksomhet mot Skoghøys rolle som høyesterettsdommer, uttalte justitiarius Øie en drøy uke før jul.

Tirsdag skriver VG også om en varslingssak som hittil ikke har vært kjent for offentligheten.

Varslingssaken stammer fra 2020. Da var Skoghøy professor ved Universitetet i Tromsø. Hendelsen fant sted før han tiltrådte som dommer, og Øie skriver at utvalget kan vurdere om varselet skal tas med i deres vurderinger.

Justitiarius skriver at Skoghøy ikke informerte henne om saken i perioden etter at han ble intervjuet til stillingen som høyesterettsdommer. Skoghøy opplyste heller ikke om den da pågående varslingssaken til Innstillingsrådet for dommere, forteller leder Arnfinn Agnalt til VG. 

Varslingssaken endte med at Skoghøy 19. oktober 2020 ble meddelt en skriftlig advarsel fra Universitetet i Tromsø.

Hans fremferd i saken ble ifølge VG i advarselen beskrevet som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

– Varslingssaken ble sluttbehandlet hos min daværende arbeidsgiver, UiT, i 2020. Jeg har ingen kommentarer til UiTs håndtering av saken. Studenten anmeldte saken høsten 2021, men både politiet og statsadvokaten henla saken fordi det ikke forelå noe straffbart. Ytterligere kommentarer ønsker jeg ikke å gi, skriver Skoghøy i en SMS til VG.

4. november 2020 ble justitiarius Øie orientert om varselet. Det var Domstoladministrasjonen som orienterte henne.

Deretter ble saken et tema i et møte mellom justitiarius og Skoghøy.

– Jeg formidlet tydelig til ham at handlingene, med det faktum UiT legger til grunn i sin konklusjon, ikke er akseptabel atferd for en dommer i Høyesterett, og jeg minnet ham om de høye etiske kravene som stilles til dommere i Høyesterett, sier justitiarius Øie til VG.

VG skriver at de har stilt Skoghøy flere oppfølgingsspørsmål vedrørende både varselet og justitiarius Øies anmodning til Tilsynsutvalget for dommere. 

Skoghøy har svart at han ikke vil kommentere saken ytterligere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også