AdvokatWatch

Tidligst nye jussutdanninger i 2023

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen trenger mer tid til å behandle søknadene fra Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI, skriver Khrono.

Universitetet i Agder er ett av tre studiesteder som har søkt Nokut om å få tilby master i rettsvitenskap. Svaret lar vente på seg. | Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning får opplyst at komiteen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) skal vurdere de tre søknadene om master i rettsvitenskap ikke har startet sitt arbeid, og at det foreløpig er for tidlig å si noe om når søknadene kan være ferdig behandlet.

Det kan ta mer enn seks måneder, opplyser Nokut.

Det var en endring i gradsforskriften i fjor som åpnet for at nye studiesteder kunne søke om å tilby full jussutdanning.

– Vi opphever det mange har opplevd som en uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser et fåtall institusjoner og studiesteder, sa daværende minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, til Aftenposten i den forbindelse.

I oktober omtalte AdvokatWatch at studiestedene Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI hadde sendt inn søknad til Nokut.

– Kunnskapsdepartementets og Nokuts krav til akkreditering av studier på masternivå er i utgangspunktet høye. Kravene må tilpasses til det konkrete faget, og vi bruker sakkyndige komiteer i vurderingen av om kravene er oppfylt. Alle krav må være oppfylt for å kunne få akkreditering, sa tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut da til Juristen om prosessen fra søknad til en eventuell godkjenning.

Nå er det klart at oppstart tidligst blir i 2023.

Tre studiesteder har nå søkt om å tilby jusmaster 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch