Kjenning av Finanstilsynet mister godkjennelsen som statsautorisert revisor

Finanstilsynet tilbakekaller godkjennelsen til to revisorer. I begge tilfellene er «manglende innhenting av tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for vesentlig poster» et av grunnlagene.
MISTER GODKJENNING: Finanstilsynet har etter to separerte tilsyn tilbakekalt godkjenningen til to revisorer. | Foto: Aleksander Losnegård / AdvokatWatch
MISTER GODKJENNING: Finanstilsynet har etter to separerte tilsyn tilbakekalt godkjenningen til to revisorer. | Foto: Aleksander Losnegård / AdvokatWatch

I to forskjellige tilsynsrapporter kommer det frem at Finanstilsynet fatter vedtak om å tilbakekalle begge revisorenes godkjennelser.

I den første hendelsen gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn i perioden mai-juni i fjor. Finanstilsynet begrunner vedtaket med at revisor ikke har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis for vesentlige poster som grunnlag for revisjonsberetninger. 

Finanstilsynet legger videre «manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven som daglig leder og styreleder» som grunnlag for tilbakekallet. 

Det andre tilfellet er en Finanstilsynet ved tidligere tilsyn har rettet kritikk mot. Etter tilsynet Finanstilsynet hadde i oktober i 2021 fikk revisoren tilbakekalt sin godkjenning. Vedtaket ble påklaget, men Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker opprettholdt Finanstilsynets vedtak og revisoren får tilbakekalt sin godkjenning. 

Begrunnelsen for tilbakekallet er også her at revisoren ikke har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for vesentlige poster som grunnlag for revisjonsberetninger og andre attestasjoner. 

I denne rapporten kommer det også frem at manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven, både som oppdragsansvarlig, daglig leder og styreleder, er lagt til grunn. Finanstilsynet legger videre til grunn mangler i selskapets risikostyring og kvalitetskontroll som et vesentlig grunnlag for tilbakekallet.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også