Professor-duo mener Advokatforeningens streik kan være brudd på konkurranseloven

To professorer uttaler i et leserinnlegg, at Advokatforeningens aksjon innenfor gjeldende regelverk, er høyst tvilsom.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har gjentatte ganger oppfordret Advokatforeningen til å avslutte streiken. | Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har gjentatte ganger oppfordret Advokatforeningen til å avslutte streiken. | Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Advokatforeningens streik i Høyesterett har pågått i mer enn tre måneder.

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv, signert professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole og professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo, påpekes det at streikeaksjonen kan være et brudd på konkurranseloven.

«Advokater er selvstendig næringsdrivende og medlemmer av en bransjeorganisasjon. Etter konkurranseloven kan bransjeorganisasjoner ikke oppfordre sine medlemmer til å nekte å ta oppdrag hvis prisen er for lav (§ 10).», skriver Foros og Hjelmeng.

«Det anses som kartellvirksomhet, og både organisasjon og medlemmer kan straffes. Rett og slett et alvorlig brudd på konkurranseloven.», fortsetter de to.

Foros og Hjelmeng spør videre om justisminister Emilie Enger Mehl bør gå til anmeldelse, eller om Konkurransetilsynet bør rykke ut på eget initiativ.

«Skal tilsynet sitte å se på at Advokatforeningen gjennomfører en aksjon konkurransemyndighetene ville sanksjonert mot om det hadde vært gjennomført av bransjeforeninger for håndverkere og entreprenører?», spør de.

Foros og Hjelmeng mener streiken til Advokatforeningen gjør at det bør ses nærmere på grensen i konkurranseloven mellom arbeidstakere, som har kollektiv forhandlings- og streikerett, og selvstendig næringsdrivende.

AdvokatWatch har bedt Advokatforeningen om en kommentar til leserinnlegget.

– Advokatforeningen har fått utredet spørsmålet om aksjonen vår omfattes av konkurranselovgivningen. Vi mener at den ikke gjør det, skriver generalsekretær Merete Smith i en e-post.

– Vi vil her særlig peke på Europakommisjonens nylige forslag om å bekrefte selvstendige næringsdrivendes kollektive forhandlingsrett når de i realiteten er å likestille med arbeidstakere. Dette fremhever også professorene Hjelmeng og Foros i sitt innlegg. Dette er en politisk kamp om forhandlingsrett og en bærekraftig rettshjelp til svake grupper, legger hun til.

Ifølge Smith ble spørsmålet utredet i forbindelse med Advokatforeningens aksjon i 2015.

– Vi har fått en oppdatert vurdering i forbindelse med denne aksjonen, avslutter hun.

AdvokatWatch har også spurt om utredningen ble gjort internt eller eksternt av et firma. Det har vi så langt ikke fått svar på.

Oppjusterer tilsynelatende anslag for hva det vil koste å innfri Advokatforeningens krav nå

Vil ha slutt på streikeaksjonen: – Jeg er forundret over at det ikke er kommet noen kritiske stemmer mot det Advokatforeningen har foretatt seg

Advokatforeningens leder: – Det er krefter som vil utvide aksjonen til å gjelde flere instanser, men vi skal prøve å holde dette på et sivilisert plan 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også