AdvokatWatch

Advokatforeningens leder: – Det er krefter som vil utvide aksjonen til å gjelde flere instanser, men vi skal prøve å holde dette på et sivilisert plan

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og justisminister Emilie Enger Mehl møttes til debatt i Dagsnytt 18.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møttes torsdag til debatt i Dagsnytt 18. | Foto: Skjermdump Dagsnytt 18/NRK

Det er gått tre måneder siden Advokatforeningen startet streiken i Høyesterett.

Forrige helg bekreftet justisminister Emilie Enger Mehl overfor AdvokatWatch, at hun hadde tatt initiativ til et nytt møte med Advokatforeningen i håp om å komme med til en snarlig løsning.

Mandag sendte Mehl ut en pressemelding, om at hun hadde kommet med et forslag til en ny avtale med Advokatforeningen, men at hun ikke kom til å innfri organisasjonens krav om forhandlingsrett. Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, refset forslaget.

– Det er viktig at advokatene forholder seg til realitetene

Torsdag møttes de to til debatt i Dagsnytt 18. Programleder Espen Aas innledet med å spørre Mehl om kravene fra Advokatforeningen var urimelige. Mehl svarte ikke direkte på spørsmålet.

– Jeg mener det er viktig at advokatene forholder seg til realitetene, sa Mehl, og la til at prioriteringene i budsjettet må gjøres gjennom de vanlige budsjettprosessene.

Deretter fikk Wessel-Aas ordet i nærmere tre minutter. Han kunne fortelle at det «kokte» blant foreningens medlemmer, etter at Mehl kom med det han har tidligere omtalt som et «ikke-tilbud».

– Det er krefter som vil utvide aksjonen til å gjelde flere instanser, men vi skal prøve å holde dette på et sivilisert plan.

Wessel-Aas fikk også spørsmål om hvor lang avstand det er mellom det justisministeren har tilbydd, og det Advokatforeningen krever.

Programleder Espen Aas ba Wessel-Aas forklare det på en enkel måte.

– På en enkel måte? sa Wessel-Aas og tok litt betenkningstid, før han sa.

– Dette dreier seg om vilkårene, og det dreier seg egentlig ikke bare om størrelsen på satsen, dette er komplisert, påpekte Wessel-Aas.

– Men når du spør hvor langt vi står fra hverandre, så dreier det seg nettopp om den forhandlingsretten, som justisministeren for kort tid siden da hun stod på Stortinget, sa at vi måtte få.

25 saker rammet av streiken

Mehl svarte:

– Når det gjelder det å gi en forhandlingsrett, så har jeg fått mange erfaringer siden jeg mente det i 2017, som har gjort at jeg har snudd. Jeg tenker det er sunt at man tar en fot i bakken om hva som er riktig.

Justitiarius Toril Marie Øie var innom debatten, og kunne fortelle at totalt 25 saker, er nå rammet av streiken.

– For å sette det i perspektiv, så hadde vi 30 straffesaker i hele fjor. Det er klart det bekymrer meg, sa Øie.

Wessel-Aas fikk spørsmål til slutt spørsmål fra programleder om hva som skjer videre.

– Aksjonen fortsetter, bekreftet Aas.

– Dere har ikke tenkt å foreta dere noe, før hun foretar seg noe? spurte Espen Aas.

– Dagens ordning fungerer ikke, og vi er åpne for å be Riksmekleren finne en god løsning for dette, svarte Wessel-Aas.

– Det er ikke naturlig å bringe inn Riksmekleren. Vi har sagt hva vi kan gi, vi har allerede gitt 157 millioner kroner fordi advokatforeningen har gjort en god jobb opp mot oss med å fortelle hvorfor det er viktig. Jeg deler synspunktene med dem, men jeg må forholde meg til budsjettprosessene, sa Mehl, før hun avsluttet med å si:

– Jeg vil innstendig be om at Advokatforeningen avslutter boikotten fordi dette går utover de som har sakene sine på vent i Høyesterett.

Har fått skriftlige spørsmål om streiken

Emilie Enger Mehl har for øvrig den siste tiden fått skriftlige spørsmål om advokatstreiken fra ulike stortingsrepresentanter.

Leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen (FrP), har stilt Mehl spørsmål om regjeringen vil vurdere ulike modeller med mål om å inngå en avtale om reelle årlige forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen om salærsatsen og stykkprissatsene i tilknytning til ordningen med fri rettshjelp og bistand i straffesaker?

Justispolitisk talsperson i SV,  Andreas Sjalg Unneland (SV), har spurt Mehl om hva hun vil gjøre for å bidra til å løse den pågående streikeaksjon i Høyesterett.

Mehl har så langt ikke besvart spørsmålene.

Refser Mehls forslag til ny avtale: – Det er dessverre i realiteten ingenting 

Innfrir ikke Advokatforeningens krav om forhandlingsrett: – Regjeringen kommer ikke til å strekke seg lenger 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch