AdvokatWatch

Advokatutgifter til studenter tatt for fusk mer enn fordoblet

I løpet av 2021 har universiteter og høyskoler betalt mer enn 2,4 ganger mer enn året før til å dekke advokatutgifter for studenter som er tatt for fusk.

Illustrasjonsfoto student på lesesal. Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Det er avisen Khrono som har samlet inn tall fra elleve av landets fjorten universiteter og høyskoler. Der går det fram at studentene i fjor fikk dekket 9,1 millioner kroner i utgifter til advokat etter at de var blitt att for fusk i forbindelse med eksamen.

Ordningen er slik at en student som blir tatt i fusk og hvor det som reaksjon blir innstilt eller vedtas utestengning fra lærestedet, får dekket utgiftene til advokat etter statens timesats, dersom studenten ønsker det.

Over hele landet ble de i fjor registrert 1.165 saker med fusk ved landets universiteter og høyskoler. Av dem endte 135 med frifinnelse, men minst 400 av de resterende 1.030 sakene endte med å få den strengeste reaksjonen.

Prorektor for utdanning ved NTNU i Trondheim, Marit Reitan, sier det er blitt mer vanlig å bruke advokater i fuskesaker. Hun vil ha et tak på hvor mange timer med advokat utdanningsinstitusjonen skal dekke for studentene som er tatt i fusk.

– Der det for en del år siden bare unntaksvis var studenter som benyttet adgangen, er det i dag langt flere som benytter seg av advokat i disse sakene, sier Reitan.

NTNU vil be om et tak på advokatutgifter: – Vi ser at det er i ferd med å utvikle seg et marked for advokater i denne type saker

Student saksøkt av privatskolen Jusutdanning

Fullførte jusstudiet på to år og åtte måneder: – Jeg tror alle kan gjøre det, men det krever disiplin 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch