Varslingsrapport kostet 15 millioner kroner – Fougner ber fylkeskommune redusere kostnadene til eksterne advokater

Mandag overleverte Wiersholm ved partner Jan Fougner en over 72 sider lang varslingsrapport til fylkesdirektør Arve Semb Christophersen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Wiersholm-partner Jan Fougner la fram varslingsrapporten mandag. | Foto: Terje Pedersen/NTB
Wiersholm-partner Jan Fougner la fram varslingsrapporten mandag. | Foto: Terje Pedersen/NTB

Wiersholm har siden september i fjor gransket et varsel mot toppledelsen i fylkeskommunen, og i rapporten konkluderes det blant annet med at arbeidsmiljøet i deler av forvaltningsorganet har vært uforsvarlig.

Da Wiersholm fikk oppdraget, var regningen fra advokatfirmaet ventet å komme på 1,5 millioner kroner, men totalsummen ble på 15 millioner kroner. Fougner har bistått et team av advokater og advokatfullmektiger under ledelse av Oda Indset, ifølge rapporten.

- Arbeidet ble langt mer omfattende enn jeg hadde sett for meg på forhånd, uttaler fylkesdirektør Arve Semb Christophersen i en pressemelding.

Wiersholm har fått kritikk av flere av de berørtes advokater, for måten arbeidet har vært utført på.

«Berørtes advokater har blant annet pekt på mandatet når Undersøkelsen har blitt beskrevet som «oppskriften på hvordan en granskning ikke skal gjennomføres.». Det er Utvalgets vurdering at mandatet er adekvat og i tråd med alminnelig praksis ved utarbeidelse av slike mandater», heter det blant annet i rapporten fra Wiersholm.

Til NRK sier Jan Fougner, at det har tatt mer tid og ressurser enn han og advokatfirmaet hadde sett for seg.

– En viktig anbefaling fra vår side er at varslingsreglementet endres slik at man kan ordne konfliktene på en annen måte og ikke sette ut sakene til eksterne advokater, sier Fougner.

I rapporten utdypes dette:

«Fylkeskommunen har mange hel- og deltidstillitsvalgte fra en rekke organisasjoner, men ikke noe Fylkesadvokatkontor. Fylkesdirektøren har en meget dyktig advokat i stab, men ikke noe advokatkontor», skriver Wiersholm.

«Det er et gjennomgående problem i norske små-kommuner at juridisk kompetanse mangler, men burde ikke være det i de store kommunene, og særlig ikke i fylkene. Fylkeskommunen bør derfor redusere kostandene til eksterne advokater og etablere et Fylkesadvokatkontor», heter det videre.

Mener fylkeskommune har foretatt en ulovlig direkteanskaffelse ved tildeling av kontrakt til Wiersholm

Regningen var først ventet å komme på 1,5 millioner kroner – nå har Wiersholm fakturert for 11,4 millioner kroner 

Advokatutgiftene knyttet til varslingssak nærmer seg tosifret millionbeløp 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også