AdvokatWatch

Vil inngå avtale med et advokatfirma om et eksternt varslingsmottak

Sørlandskommune vil etablere et alternativt eksternt varslingsmottak fra 1. januar 2023, ved å engasjere et advokatkontor.

Rådhuset i Lillesand. | Foto: Google Street View

Nylig avholdt bystyret i Lillesand kommune et møte. Under møtet ble det blant annet tatt stilling til om kommunen skal etablere en ekstern varslingsportal. I dag har kommunen en ren intern varslingsportal.

Formannskapet hadde før bystyrets møte innstilt på følgende:

«Bystyret ber kommunedirektøren etablere et alternativt eksternt varslingsmottak (iht. arbeidsmiljøloven kap. 2A) fra 01.01.23 ved å engasjere et advokatkontor. Den eksterne varslingsportalens oppgave er først og fremst å vurdere innkomne varsler og samtidig kunne fungere som ett bindeledd mellom kommunen og varsler for å oppklare og eventuelt be om mer informasjon fra varsler».

«Det er fortsatt kommunenes interne varslingsgruppe som skal behandle varsler. Nødvendige midler legges inn i økonomiplanen fra og med 2023. Ordningen med eksternt varslingsmottak skal evalueres etter to år, og videreføring må opp til politisk behandling», het det videre i innstillingen.

Bystyret har nå besluttet at innstillingen fra formannskapet vedtas.

I vurderingen heter det blant annet:

«Ingen nærliggende kommuner vil samarbeide med Lillesand om en varslingsportal. Dersom bystyret ønsker at Lillesand kommune skal etablere en alternativ ekstern varslingsportal må det organiseres ved en avtale med et advokatkontor eller andre eksterne organer. Innkjøpet av tjenesten må i så fall anskaffes på vanlig måte ved en anbudskonkurranse».

Ifølge Lillesand kommune har Grimstad kommune og Arendal kommune allerede etablert en alternativ varslingsportal ved å ha engasjert et advokatkontor etter en anbudsrunde.

Lillesands-Posten har også omtalt saken.

Tidligere SANDS-partner gikk sammen med eks-kollega og dannet nisjefirma – i fjor økte omsetningen med nesten 40 prosent

Varslingsrapport kostet 15 millioner kroner – Fougner ber fylkeskommune redusere kostnadene til eksterne advokater

Elden-advokat er kritisk til SANDS' gransking av varsel mot tidligere juridisk direktør i Equinor: – Oppsiktsvekkende at sentrale aktører ikke er blitt kontaktet 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch