AdvokatWatch

– For meg fremtrer Domstolsadministrasjonens tolkning av reglene som en klar faglig glipp

Domstoladministrasjonen mener formannskapsmedlemmer ikke kan være meddommere, men det er jusprofessor Jan Fridthjof Bernt uenig i.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt under en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i februar 2015.

I midten av forrige måned sendte Domstoladministrasjonen (DA) et brev til alle tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter i Norge, der det stod at flere av landets kommuner hadde valgt meddommere som i henhold til domstolloven ikke har vært valgbare.

I et nytt brev, 28. september, skrev DA at loven var uklar, og at de hadde lagt en vid tolkning til grunn.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er allikevel av den oppfatning av at DA tolker loven feil, skriver Kommunal Rapport i torsdagens papirutgave.

– For meg fremtrer Domstolsadministrasjonens tolkning av reglene her som en klar faglig glipp, skriver Bernt i en e-post til avisen.

– Slik skjer med oss alle, men i den aktuelle situasjon synes jeg man raskt skulle få satt strek for denne diskusjonen ved å sende ut en ny uttalelse der man fullfører den retretten man har begynt på i sin andre uttalelse, fortsetter han.

I domstolloven om utvalg av meddommere heter det blant annet, at følgende er utelukket fra valg på grunn av stilling: «kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.»

Bernt mener det er «rimelig klart», at man i loven ikke tok sikte på å utelukke folkevalgte.

Høyesterett skal i nær fremtid behandle en sak om mulig ulovlig valgt meddommer, som kan bli førende for hva som skjer videre.

Sorenskriver positiv til sammenslått domstol: – Alle blir godt kjent med påtale og advokater

Tingrett flytter inn i brakker 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch