AdvokatWatch

Innstillingen er klar: Dette kan bli det permanente rettsstedet for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark

Saken skal behandles i et styremøte i Domstoladministrasjonen mandag 28. februar.

Ifølge DA-direktør Sven Marius Urke kan tilpassede lokaler, som skal være samlokalisert med tingretten i Alta, tidligst være klar fra 2024. Inntil da vil det være aktuelt med en midlertidig løsning fra 1. januar 2023. | Foto: Domstol.no

I april i fjor sendte Domstoladministrasjonen (DA) ut et høringsnotat hvor det ble foreslått å etablere et fast rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Alta.

DA ba på samme tid om synspunkter på om det også burde etableres et rettssted i Tana i Øst-Finnmark, noe Advokatforeningen har tatt til orde for.

Nå er innstillingen fra direktør Sven Marius Urke i DA klar, skriver iFinnmark.

Ifølge avisen skriver Urke i innstillingen «at Alta etableres som nytt rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Vest-Finnmark. Fastsettelse av mulig rettssted i Øst-Finnmark utsettes til domstolsstrukturen er endelig fastlagt».

Urke skriver videre følgende: «av høringsuttalelsene går det fram at det er en bred tilslutning til Alta som nytt rettssted i Vest-Finnmark. Når det gjelder spørsmålet om ett ytterligere rettssted i Finnmark, lokalisert i Tana, er tilbakemeldingene mer blandet».

Mandag 28. februar skal styret i DA avgjøre om de følger innstillingen.

Resultatet nesten halvert for Finnmarks største advokatfirma

Forslaget om reversering av domstolsreformen sendes ut på høring onsdag

44 prosent kvinner og 56 prosent menn utnevnt til dommere i de alminnelige domstolene i 2021 

Mer fra AdvokatWatch

Henlegger anmeldelse mot Per Danielsen

Oslo politidistrikt åpner ikke etterforskning mot advokat Per Danielsen i faktureringssak, etter at han ble anmeldt av bostyrer for tvangsoppløsningsboet til Rondeslottet Hotell, Anders G. Bjørnsen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch