Funn i spørreundersøkelse «påviser at reformen faktisk virker etter sin hensikt», mener Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen har levert sitt høringssvar til Justisdepartementet.
Sør-Rogaland tingrett, rettssted Sandnes. | Foto: Jan Kåre Ness / NTB
Sør-Rogaland tingrett, rettssted Sandnes. | Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Et forslag om å reversere reformen ble sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet i slutten av januar. I underkant av to måneder senere er det kommet inn over 40 høringssvar.

Ett av dem kommer fra Domstoladministrasjonen (DA).

«Når departementet bringer spørsmålet om domstolenes organisering opp til ny vurdering, bør erfaringene med den nye strukturen tillegges avgjørende vekt for spørsmålet om reformen skal reverseres eller ikke», skriver Domstoladministrasjonen.

Statistikken for 2021 viser at saksbehandlingstiden i straffesaker har gått ned i over halvparten av tingrettene, opplyser DA.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i straffesaker som behandles med meddommere er redusert fra 3,2 måneder i 2020 til 2,8 måneder i 2021, viser tallene. Stortingets mål er tre måneder.

Domstoladministrasjonen gjennomførte i februar i år en spørreundersøkelse, med mål om å kartlegge effekten av formålet med reformen – bedre ressursutnyttelse og sterkere fagmiljøer. Domstollederne i alle tingretter og jordskifteretter som er omfattet av reformen har svart på spørreundersøkelsen. Undersøkelsen «påviser at reformen faktisk virker etter sin hensikt», skriver DA.

Blant funnene i undersøkelsen er at det i hovedsak er medarbeiderne som tar saker for andre rettssteder, mens sakene behandles der de hører til, og at det faglige arbeidet er styrket, for eksempel ved at mange har opprettet nye fag- og ressursgrupper.

Noen sier at det er for tidlig å konkludere om synlige effekter for fagmiljøene, mens ingen oppgir at de ser noen negative effekter.

Domstolene har også kommet med innspill til forbedringer.

De ber om tid og ro til å fortsette arbeidet med å implementere reformen, og at det gis rom for lokale tilpasninger ut fra behov og forutsetninger, ifølge administrasjonen. Domstolene mener også at de økonomiske rammene er en begrensning for å samhandle mer på tvers, og at det hindrer ytterligere effekt av domstolsreformen.

Ifølge DA vil en reversering av domstolsreformen koste 115 millioner kroner. Tidligere har det vært estimert at en reversering vil koste 75 millioner kroner.

Høringsfristen er 26. april.

I denne tingretten er det stort flertall blant de ansatte for å beholde domstolsreformen

Delte meninger blant dommere på møte: – Etter mitt syn er det oppkonstruert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også