AdvokatWatch

Lovforslaget til advokatloven: Innstiller på to sentrale endringer

Justiskomiteen har avgitt sin innstilling i lovforslaget til advokatloven.

Forslaget til ny advokatlov skal behandles i Stortinget 28. april. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I november i fjor ble det kjent at Støre-regjeringen ikke endrer forslaget til bransjelov for advokaten.

Forslaget tar sikte på å gi en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater.

Det foreslås blant annet et nytt tilsyns- og disiplinærsystem, som vil innebære en forenkling.

Videre foreslås det å lovfeste grunnleggende prinsipper og krav til advokater, som for eksempel kravet til uavhengighet, samt at det innføres vandelskrav for eiere og ledere i advokatforetak som ikke er advokat, het det i en pressemelding i fjor sommer.

Det foreslås også å innføre en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt. I tillegg foreslås det oppheve rettsrådsmonopolet, som betyr at enhver kan gi rettslige råd utenfor domstolene.

Lovforslaget skal behandles i Stortinget 28. april, og AdvokatWatch omtalte den digitale høringen, som ble avholdt i januar.

Tirsdag avga Stortingets justiskomité sin innstilling i saken.

Ifølge Advokatbladet, som har snakket med stortingsrepresentant og saksordfører Sveinung Stensland (H) i anledning innstillingen, så har Høyre fått gjennomslag for to sentrale endringer i advokatlovproposisjonen fra departementet.

Det ene er å fjerne det foreslåtte forbundet mot at advokater kan kombinere styreverv med advokatvirksomhet. Det andre dreier seg om et unntak i eierskapsreglene, som innebærer at selskaper som Help Forsikring som selger advokatforsikring, fortsatt kan gjøre dette.

Det siste omtalte Frifagbevegelse.no først i forrige uke.

Støre-regjeringen endrer ikke forslaget til bransjelov for advokater

Inngrep i advokatkorrespondansen bør ikke fastsettes i ny advokatlov, mener justisministeren

– Forbudet mot eksternt eierskap er en oppkonstruert trygghet

Tidligere forretningsadvokat: – Advokaters uavhengighet er allerede i dag en utopi 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch