Justisministeren måtte svare på spørsmål om domstolsreformen

Regjeringens ønske om å reversere domstolsreformen, som nettopp fylte to år, var gjenstand for debatt i Stortinget onsdag ettermiddag.
I STORTINGET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarte onsdag på spørsmål i Stortinget. | Foto: Stortinget nett-TV
I STORTINGET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarte onsdag på spørsmål i Stortinget. | Foto: Stortinget nett-TV

Mens det var en smekkfull stortingssal som stemte over forslaget om ny lakseskatt, var det heller glissent da reversering om domstolsreformen ble debattert onsdag. Eller som Sveinung Stensland (H) fra justiskomiteen sa det under sitt innlegg i debatten:

– Det har vært snakk om sentrale strøk versus distriktene. Når man ser i salen her, og det er kanskje med fare for å fornærme noen, så er det ingen som er spesielt urbane. Det er stort sett folk fra bygda som er med i debatten. Dette er ikke en diskusjon om sentralisering og sentrale strøk. Dette er en diskusjon om hvilke prinsipper vi skal ha for styring av domstolene, sa han.

Bakgrunnen for debatten var et spørsmål som Høyre-politiker Ingunn Foss tidligere i mai stilte til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

«Kan statsråden svare på hvordan en reversering av domstolsreformen skal skje uten at resultatene fra reformen forringes?», ville Foss ha et svar på.

Høyre-politikeren var også den som fikk ordet først i Stortinget onsdag.

– Uverdig å behandle domstolene på denne måten

Fra talerstolen sa Foss at domstolsreformen har resultert i at saksbehandlingstidene har gått ned, at fagmiljøene er styrket, at saksavviklingen er mer fleksibel og ressursbruken mer effektiv.

– Det har vi oppnådd uten at en eneste arbeidsplass er forsvunnet fra distriktene, men dette vil altså regjeringen reversere, innledet Foss.

– Begrunnelsen er at det (reversering) skal ivareta borgernes rettssikkerhet. Mer absurd er det ikke mulig å uttrykke det. Det er helt umulig å se logikken i at en reform som beviselig har styrket folks rettssikkerhet skal reverseres for å ivareta folks rettssikkerhet, fortsatte stortingsrepresentanten.

Hun mener at det har vært «helt stille» fra regjeringen etter at høringsfristen til forslaget om å reversere reformen gikk ut 26. april i fjor. At reformen er foreslått reversert, er krevende for de ansatte i domstolene, ifølge Foss.

– Det er uverdig å behandle de ansatte i domstolene på denne måten. Det er uverdig å behandle folks rettssikkerhet på denne måten. Det er uverdig å behandle domstolene, vår tredje statsmakt, på denne måten, sa Foss.

– Vi er opptatt av å kompensere for svakheter ved reformen

Med det sparket Foss ballen over til statsråden.

– Regjeringen er opptatt av å ta vare på de positive erfaringene fra domstolsreformen, og samtidig imøtekomme lokale innspill. Vi vil ikke foreslå endringer i domstolstrukturen der hvor det er lokal enighet om å beholde dagens struktur. Det fremgår også av høringsnotatet. Samtidig vil jeg understreke at det er delte meninger blant høringsinstansene, sa Mehl.

Regjeringen er opptatt av å lytte til alle som har kommet med innspill, sa hun. Ifølge Mehl mottar justis- og beredskapsdepartementet fremdeles innspill knyttet til domstolstrukturen, ett år etter at høringsfristen gikk ut.

– Dette er en sak som engasjerer bredt. Debatten om organiseringen av domstolene har pågått over lang tid. Derfor er jeg opptatt av at vi gjør en grundig jobb i regjeringen før vi kommer tilbake til Stortinget, og at endringene som regjeringen foreslår vil gi en bærekraftig struktur som kan bidro til ro og forutberegnelighet, fortsatte statsråden fra Senterpartiet.

Det er viktig av hensyn til rettssikkerheten, publikum og de ansatte, sa Mehl. Hun erkjenner at de sistnevnte lenge har stått i en krevende omstillingsprosess.

– Men vi er også opptatt av at vi kompenserer for det som trekkes frem som svakheter ved reformen, som for eksempel fraværet av selvstendig ledelse.

– Oppsiktsvekkende

Ifølge Mehl vurderer regjeringen flere ulike tiltak. 

– Målet er til syvende og sist å sikre innbyggerne i hele landet god rettssikkerhet, tilgjengelige tjenester og tilgang til domstolene.

Foss mener statsråden ikke har tatt innover seg at et tilnærmet enstemmig fagmiljø ikke ønsker å reversere reformen, sa Foss etterpå i sin replikk.

Statsråd Mehl mener på sin side at sentralisering er «Høyres svar på det aller meste», og at opposisjonspartiet «ser Norge veldig smalt», svarte hun.

Hun avrundet det hele med å takke for debatten, men sa det var en runde preget av kjente anførsler fra Høyre og Frp. 

– Jeg har ikke så mye mer å tilføye på nåværende tidspunkt, og regjeringen vil komme tilbake med et endelig forslag til domstolstruktur når det er klart for det. Regjeringen har ikke trukket noen helhetlige konklusjoner, og vil komme tilbake til det når arbeidet er ferdig.

Mehl fikk for øvrig ikke mye støtte under onsdagens debatt, som primært bestod av innlegg fra opposisjonen. Arbeiderpartiets representanter glimret med sitt fravær, og det mente Sveinung Stensland (H) han hadde et svar på.

– Det som er enda mer oppsiktsvekkende, er at det ikke er en representant fra Arbeiderpartiet som sier et eneste ord om dette. Jeg vet hvorfor, sa Stensland og fortsatte:

– Fordi justispolitikere i AP vil heller ikke reversere. Det er noe de har solgt i Hurdalsplattformen på å gjøre. Dette er bare prestisje.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også