AdvokatWatch

– Å utfordre de store advokatselskapene er i praksis umulig uten tilgang på ekstern kapital. Det må vi åpne opp for

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) er krystallklar på at han ønsker at eksterne investorer skal kunne eie norske advokatfirmaer.

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H). | Foto: Gorm Kallestad / NTB

I sommer la Erna Solbergs regjering frem forslag til en egen bransjelov for advokater. I november bekreftet Støre-regjeringen, at Stortinget skal behandlet forslaget uten endringer.

Det foreslås blant annet et nytt tilsyns- og disiplinærsystem. Videre foreslås det å lovfeste grunnleggende prinsipper og krav for advokater, samt at det innføres en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt.

Når det gjelder muligheten for eksternt eierskap i advokatfirmaer, er det ikke prioritert i advokatlov-proposisjonen.

«Advokatlovutvalget har ikke utredet eksternt eierskap i særlig grad, og det er ikke grunnlag for å foreslå en slik endring nå. Departementet mener spørsmålet om eksternt eierskap i advokatforetak bør vurderes i en egen utredning», heter det i proposisjonen.

Advokatforeningen, Forbrukeradvokaten og Juristforbundet har støttet forslaget til advokatlovutvalget. De mener en videreføring av dagens forbud mot ekstern eierskap i norske advokatfirmaer, er en viktig forutsetning for ivaretakelsen av advokaters uavhengighet, går det frem av proposisjonen.

En som derimot vil åpne opp for eksternt eierskap, er Høyres stortingsrepresentant Peter Christian Frølich. Til Dagens Næringsliv sier Frølich, at han er bekymret på sikt for maktkonsentrasjonen i advokatbransjen, som han mener vil føre til veldig høye advokatpriser.

– Å utfordre de store advokatselskapene er i praksis umulig uten tilgang på ekstern kapital. Det må vi åpne opp for, sier han til avisen.

Tax Justice Network: – Det eneste som har gitt et innblikk i advokatkontorers sentrale rolle i aggressiv skatteplanlegging er datalekkasjer

Støre-regjeringen endrer ikke forslaget til bransjelov for advokater

«Fastpris gir forutberegnelighet, og man slipper å oppleve brutte forventninger – alle skuffelsers mor»

– Vi skal være ujålete, operere med faste priser, og avskaffe partnermodellen og advokatenes stammespråk 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch