AdvokatWatch

Rogstad-advokat: – Jeg har gått fra gatejurist til tilnærmet «gratisjurist»

– Jeg blir sint når jeg hører at den generelle oppfatningen er at advokater «tjener så bra», skriver Rogstad-advokat Kristine Breistein Drake i et debattinnlegg i Dagbladet.

Kristine Breistein Drake. | Foto: Advokatfirmaet Rogstad

I debattinnlegget, som har tittelen «Ofrer de svakeste», skriver hun om barnevernssaker, som har fylkesnemndene som første instans.

Drake, som selv blant annet jobber med barnevernsrett, mener nemndenes behandling av barnevernsklientene oppleves «som en iskald realitetsdusj» for advokater som ønsker å gjøre en forskjell.

«Dersom advokaten skal yte forsvarlig, juridisk bistand må saken forberedes til hovedforhandling parallelt med at det må forhandles for å øke partenes forståelse for hverandre, og da i et tidlig stadium når det er reell sjanse for endret utfall. Dette gjør nesten uten unntak at man langt på vei overstiger stykkprisen», skriver Drake.

«Hvis advokater, som prøver å fremme foreldres og barns rettigheter, får avkorting i en allerede lav lønn, risikeres rettssikkerheten til de særlig svake», mener hun.

Drake, som selv tidligere har vært frivillig i rettshjelpstiltaket Gatejuristen, skriver i innlegget at hun blir sint når hun hører at den generelle oppfatningen blant folk er at advokater tjener så bra.

«For det er faktisk noe av det dummeste jeg har hørt. Jeg har gått fra gatejurist til tilnærmet "gratisjurist"», skriver Rogstad-advokaten.

Møtes på halvveien – øker satsen med 36 kroner i timen

Streiken i Høyesterett: Ni straffesaker ligger i kø

Her yter både tidligere og fremtidens advokater rettshjelp til en utsatt gruppe 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch