AdvokatWatch

Frykter domstolsreformen er første skritt på veien mot en fullstendig sammenslåing

Knut-Inge Myklebust, som er leder i Midt-Hålogaland krets i Advokatforeningen, advarer om at det å ikke ha en stedlig leder kan føre til en større nedbygging av tingrettene.

Foto: Berit Roald / NTB

– Uten leder kan neste skritt bli å flytte embetsdommer og dommerfullmektiger til Bodø, og fly de inn til Lofoten for å føre saker. Etterpå slukkes lysene, og de drar de tilbake til Bodø, sier Knut-Inge Myklebust til Lofotposten i debatten om reformen.

Salten og Lofoten tingrett har hatt felles ledelse i vel tre og et halvt år. I april, etter domstolsreformen, ble tingrettene slått sammen til én tingrett med to rettssteder – Bodø og Svolvær.

– Vi frykter at reformen kun er det første skritt på veien mot fullstendig sammenslåing av de gamle tingrettene, og at dagens bemannede rettssteder vil stå tomme, fortsetter Myklebust.

I regjeringserklæringen fra oktober skriver Ap og Senterpartiet at de vil reversere domstolsreformen, «... med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Myklebust frykter at en sentralisering vil føre til at folk vil kjøpe advokattjenester der rettsstedet er, fremfor å bruke lokale advokater, men understreker at det viktigste er at fok skal ha tilgang på de samme tjenestene, uavhengig av hvor de bor.

Inger Johanne Lillevik, som er sorenskriver i Salten og Lofoten tingrett, mener at Advokatforeningen bommer med frykten for nedbygging, og at Lofoten vil bli bedre vernet med dagens modell.

Hun sier at de ble hørt da de understreket at Lofoten bør bli et fast rettssted, og viser til at nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten skal opprettholdes på rettssteder som har fire eller færre dommerårsverk.

– Rettsstedet Lofoten har tre dommerårsverk og 3,5 saksbehandlerårsverk, en bemanning som innebærer at rettsstedet gjennom sammenslåingen er «vernet» fra å miste årsverk, sier Lillevik til Lofotposten.

Hun mener en reversering vil innebære en større fare for at tingretten i Lofoten mister årsverk blant saksbehandlerne, og kanskje også blant dommerne.

Advokater har sendt brev til justis- og beredskapsministeren: – Ingen grunn til å vente og se hvordan dagens løsning fungerer

Hovedarbeidsmiljøutvalget for domstolene: – Har en begrunnet frykt for at arbeidsmiljøet påvirkes av den rådende usikkerheten

Tre tidligere sorenskrivere positive til reversering av reform – advokat uenig 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch