Grette mente at Stortinget ikke hadde gjort noe galt – nå godtar Stortinget likevel skattekravet etter pendlerboligsakene

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) skriver samtidig i et brev til Skatteetaten at de merker seg «den faglige diskusjonen i juridiske miljøer knyttet til det rettslige grunnlaget» for kravet.
Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Stortingets presidentskap finner det ikke riktig at Stortinget, den lovgivende makt, bringer et vedtak rettet mot Stortinget inn for Skatteklagenemnda. Vedtaket påklages derfor ikke og det ilagte skattekravet er innbetalt», skriver stortingspresident Masud Gharahkhani i et brev til Skatteetaten onsdag formiddag.

Skatteetaten fattet vedtak om endring av arbeidsgiveravgift og skatt i 40 saker, meldte etaten da den i oktober avsluttet sine kontroller av Stortingets og Statsministerens kontors pendlerboligsaker.

Grette har bistått Stortinget i forbindelse med pendlerboligsakene.

Merker seg «diskusjonen i juridiske miljøer»

I brevet til Skatteetaten skriver Stortingets presidentskap at det har vært viktig å legge til rette for en åpen prosess og godt samarbeid med skattemyndighetene, med målsetting om å opplyse saken fullstendig og gjøre opp for seg i tråd med gjeldende skatteregler.

«I den sammenheng merker Stortingets presidentskap seg den faglige diskusjonen i juridiske miljøer knyttet til det rettslige grunnlaget for Skatteetatens vedtak, blant annet når det gjelder tolkningen av begrepet «merkostnad» i skatteloven», skriver de.

Presidentskapet har «merket seg at det i det skattejuridiske miljøet er ulike vurderinger av skattereglene på dette punktet», og mener det er behov for en avklaring, slik at reglene ikke er til å misforstå.

«Stortingets presidentskap viser til de juridiske vurderingene i rapporten 15. desember 2021 fra Advokatfirmaet Grette AS, og de innspill Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor har gitt til Skatteetaten under behandlingen av saken. Presidentskapet mener disse innspillene fremdeles er relevante», heter det.

I den 217 sider lange rapporten Grette leverte i desember i fjor, konkluderte advokatfirmaet med at Stortinget i utgangspunktet har håndtert alle ordninger for politikerne skattemessig riktig, men forutsatte samtidig at enkeltsaker måtte vurderes nærmere.

Skatteetaten var ikke enig i Grettes konklusjon.

Brækhus-partner bistår stortingsrepresentanter

Stortingsrepresentantene står fortsatt fritt til å forfølge enkeltsaker.

«Dersom stortingsrepresentantene omfattet av saken mener at deres sak ikke har blitt godt nok belyst, står de fritt til å påklage vedtaket rettet mot dem, inn for Skatteklagenemnda», heter det.

AdvokatWatch har tidligere omtalt at skatteadvokat Torbjørn Stokke, partner i Brækhus, representerer flere politikere i saken.

Stokke har ikke ønsket å gå ut med et nøyaktig tall på hvor mange han representerer, men har sagt at det er et sted mellom 10 og 15. Advokaten har også bistått politikere som har fått sakene sine henlagt, både underveis i prosessen og i vedtakene fra oktober.

Unngår likevel skattesmell

Pendlerboligsakene: Brækhus-partner bistår mellom 10 og 15 politikere som Skatteetaten har varslet skattekrav mot

Stortingets Grette-regning oppe i 4,5 millioner kroner: – Vi kommer ikke til å bruke eksterne advokater på dette fremover

Stortinget får mer advokathjelp: – I en slik situasjon har vi behov for skatterettslig spisskompetanse. Grette har slik kompetanse

Skatteetaten svarer Grette: – Vår forståelse er godt forankret i lovtekst siden 1927, i forarbeider og langvarig ligningspraksis

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også